Nord-professor sa opp i protest
Annonse

Nord-professor sa opp i protest

Av Julia Loge

Publisert 19. desember 2019

Han skulle styre den omstridte doktorgraden ved Nord universitet. Tre år før tiden sa han opp. - Jeg gikk av i protest, sier professor Kåre Sigvald Fuglseth.

Høsten 2017 ble professor Kåre Sigvald Fuglseth leder for Senter for praktisk kunnskap (SPK) ved Nord universitet. Samtidig ble han ansvarlig for doktorgradsprogrammet som nå står i fare for å miste godkjenningen. Men våren 2018 sa han plutselig opp, tre år før åremålet gikk ut, skriver Avisa Nordland (bak betalingsmur).

– Jeg sa opp i protest. Jeg hadde en redsel for at doktorgradsprogrammet ble drevet ulovlig, og at jeg da ville bli stående ansvarlig for dette, sier Fuglseth. Foto: Nord universitet

– Dekanene vedtok nye regler for programmet. Men ved å åpne opp programmet slik det ble gjort, ble fagområdet uklart, med alle de problemene det medfører for et slikt tverrfaglig program, sier han til avisen.

18. november i år ble det kjent at den sakkyndige Nokut-komitéen konkluderte med at doktorgradsprogrammet ikke oppfylte kravene til akkreditering. 

Skrev bekymringsmelding

Fagmiljøet ved SPK skrev en bekymringsmelding som de vurderte å sende til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut). Dekanene svarte med et notat til rektor.

«Det vurderes som svært alvorlig at SPKs ansatte ved flere anledninger har brukt trusler mot universitetet og fakultetets ledere som ikke støtter SPKs syn på ph.d.-graden. Det vurderes som svært alvorlig at ansatte ved SPK har planer om å operere utenfor tjenestevei og ta kontakt med Nokut», heter det i dokumentet, som Avisa Nordland har lest.

Prorektor Reid Hole for forskning og utvikling ved Nord universitet beklager ordlyden i brevet.

Ifølge avisen ble profesjonshøyskolen delt mellom to fakulteter da Nord universitet fusjonerte i 2016. De tre andre doktorgradsprogrammene ved universitetet ble ledet av dekanen, og dermed overtok dekanene for de to fakultetene ansvaret. Fagmiljøet i SPK mener de ble satt på sidelinjen.

Flere har trukket seg

Mandag denne uken skrev Avisa Nordland at også Fuglseths forgjenger i SPK hadde trukket seg på grunn av omorganiseringen. Professor James McGuirk var leder for Senter for praktisk kunnskap (SPK) ved universitetet fra 2012 til 2016.

– Årsaken var en kombinasjon av flere ting. Fra midten av 2015 ble det veldig vanskelig fordi det ble gjort omfattende endringer i doktorgradsprogrammet. Mandatet ble endret og arbeidsklimaet ble vanskelig, sa McGuirk til avisen mandag.
Det oppsto også interne uenigheter om hvordan man skulle takle situasjonen.
– Derfor gikk jeg av som leder for SPK i slutten av 2016, sier McGuirk.

McGuirk og kollegaer varslet både Nokut, universitetsledelsen og styreleder om at de mente endringene i programmet brøt med den opprinnelige akkrediteringen fra 2009.

Både McGuirk og Fuglseth er fortsatt professorer ved Nord universitet.

Informasjonsmøte i februar

Forskerforum har tidligere omtalt et brev fra 26 stipendiater som etterlyser informasjon siden de er tatt opp på et doktorgradsprogram som kan bli lagt ned.

– Jeg kan forstå at studentene ble nervøse. Nå legger vi opp til informasjon direkte til dem når Nokut har styremøte 13. februar 2020. Det var egentlig min feil, for jeg trodde de følte seg sikre. Programmet går som vanlig, det er ingen endringer der, sier prorektor Hole til Avisa Nordland.

Nord universitet har bedt om to år til å rette opp manglene ved programmet. Det vil de også få svar på når Nokut-styret behandler den sakkyndige rapporten 13. februar.

  • Les også: