Henrik Asheim (H) er ny forskningsminister
LUKK

Henrik Asheim (H) er ny forskningsminister

Av Julia Loge

Publisert 23. januar 2020 kl. 19:41

Iselin Nybø (V) fortsetter i regjering som næringsminister.

Oppdatert 24. januar.

Fredag presenterte Erna Solberg sitt nye regjeringslag med til sammen 17 utskiftninger. Blant de nye ministrene er Henrik Asheim (H) som er ny forsknings- og høyere utdanningsminister og Abid Raja (V) som er ny kultur- og likestillingsminister.

Iselin Nybø (V) fortsetter i regjering som næringsminister. Da hun overrakte Asheim nøkkelkortet til Kunnskapsdepartementet ba hun ham om å ta godt vare på de ansatte i departementet, studentene, rektorene og alle de andre i sektoren.

Tog i fart

Den nye statsråden går rett inn i arbeidet med flere lover. Universitets- og høyskolelovutvalgets NOU med forslag til nytt regelverk er klar innen 1. februar. I tillegg er det en rekke utredninger og meldinger underveis i departementet, blant annet utredning av postdoktor-stillingene. Andre viktige saker for Asheim blir nedleggelser av studiesteder på Nesna, Sandnessjøen og muligens Kjeller, mulighetene for universitetsstatus for Høgskolen i Innlandet og spørsmålet om arbeidsdeling mellom universitetene.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind gleder seg til å samarbeide med Asheim:

– Den nye statsråden hopper på et tog i fart. Iselin Nybø har igangsatt flere viktige prosesser for norsk forskning og høyere utdanning, som Henrik Asheim nå får i fanget. Det er viktig at disse prosessene ikke stopper opp, men tas i mål på en god måte, sier Lind.

Asheim sier til Forskerforum at han er trygg på at han kommer til å styre sektoren i en retning de fleste vil kjenne seg igjen i.

– På den ene siden tror jeg det er viktig med en forutsigbarhet for sektoren nå. At ikke det kommer en ny statsråd og så forandres alt. Det er mye som ligger i pipeline og vi skal gjøre mye av det, sier Asheim til Forskerforum.

– Her er det jo bare kjentfolk, kommenterte Henrik Asheim da han ankom Kunnskapsdepartementet som nyutnevnt minister. Foto Julia Loge

Kjent i gangene

– Vi opplever Henrik Asheim som kunnskapsrik, engasjert og en som har god kjennskap om området han nå skal jobbe med, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), i en pressemelding.

Asheim kjenner til Kunnskapsdepartementet fra før. Han var vikar da Torbjørn Røe Isaksen hadde foreldrepermisjon i ti uker høsten 2017. Nå håper han på å bli værende litt lenger, sa han ta han fikk overrakt nøkkelkortet fra Iselin Nybø.

– Det står at det er gyldig til 2023 her, men det er bare tøys, så bruk tiden din godt, sa Nybø.

Asheim har også fått et nytt felt, som ikke Nybø hadde, nemlig den såkalte kompetansepolitikken, som i stor grad handler om etter- og videreutdanning, som blant annet Markussen-utvalget la fram en NOU om sommeren 2019.

Ett års studier

– Kompetansepolitikken flyttes opp og den utfordrer sektoren vår, så den må være forberedt på å bli utfordret på å rigge seg for en tid hvor flere mennesker i Norge skal ta litt utdanning. I stedet for at man skal utdanne seg i fem år og så jobbe resten av livet, så kommer flere i samfunnet vårt til å måtte gå inn og ut litt av utdanning. Og det utfordrer også måten vi organiserer høyere utdanning.

Da det ble kjent torsdag kveld at Asheim skulle få ansvaret for forskning og høyere utdanning var det flere som kommenterte at Asheims utdanningsbakgrunn bare er ett år med kommunikasjonsstudier på BI.

– Apropos litt utdanning, du har heller ikke tilbrakt mange år på universitetet?

– Nei, det er helt riktig, svarer Asheim og ler. – Men det jeg har med meg er å ha jobbet med utdanningspolitikk i fire år i Stortinget og så har jeg vært her i ti uker som statsrådsvikar og kjenner sektoren veldig godt og kjenner de utfordringene som er der. Og akkurat som det ikke er noe mål å ha en helseminister som er lege eller en justisminister som må være politimann eller advokat, så mener jeg at det viktigste er å lytte til sektoren og også ha en retning som de kan kjenne seg igjen i.

Asheim får med seg Aase Marthe Johansen Horrigmo som statssekretær. Hun har tidligere har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har doktorgrad i statsvitenskap.