NTNU-rektor Anne Borg trekker seg
LUKK

Akademisk frihet:

NTNU-rektor Anne Borg trekker seg

Av Lina Christensen og Asle Olav Rønning

Publisert 15. desember 2023 kl. 09:44

Anne Borg slutter som rektor ved NTNU med umiddelbar virkning. – Jeg feilvurderte og bommet på mine intensjoner.

Borg meldte sin avgang på et ekstraordinært styremøte ved NTNU fredag.

– Integriteten og ærligheten min er trukket i tvil. De som kjenner meg vet at det er helt på tvers av det jeg står for, sa Borg på møtet.

– Den tvilen som har oppstått i denne saken kan jeg ikke leve med som rektor. NTNUs rektor må har stor legitimitet og autoritet, både internt og eksternt. For meg er det NTNUs beste som gjelder. Jeg ønsker dermed å meddele styret at jeg fratrer som rektor ved NTNU med umiddelbar virkning, sa hun.

Prorektor for forskning Tor Grande er konstituert som ny rektor inntil en ny rektor er på plass.

Fakta
Anne Borg
• Født 27. september 1958 i Drammen, oppvokst i Hønefoss
• Professor i material- og faststoff-fysikk ved NTNU
• Rektor ved NTNU fra 2019 til 2023. Hun var konstituert rektor fra august til desember 2019 etter at daværende rektor Gunnar Bovim trakk seg to år før åremålet gikk ut. Ble ansatt som rektor i desember 2019.
• Har tidligere vært dekan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi/Fakultet for naturvitenskap og prorektor for utdanning ved NTNU.

Jeg feilvurderte

Borg har fått mye pepper etter at hun 5. desember skrev et leserinnlegg i Dagens Næringsliv der hun i ganske kraftige ordelag kritiserte de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland for deres uttalelser om en rapport om kjernekraft fra Rystad Energy.

Rapporten, som var skrevet på oppdrag fra NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge, konkluderte med at kjernekraft ikke er aktuelt for Norge. De to NTNU-forskerne omtalte rapporten blant annet som «et bestillingsverk».

innlegget skrev Borg at «NTNU-forskeres utsagn om kjernekraft har en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU». Borg har i ettertid sagt at intensjonen var å fremme et godt debattklima.

– Den påfølgende debatten viser at jeg feilvurderte og bommet på mine intensjoner. Mine uttalelser og formuleringer ble oppfattet som refs av to NTNU-forskere, sa Borg på styremøtet.

Professor: – En vekker

Det var representantene for de vitenskapelige ansatte som hadde kalt inn til det ekstraordinære møtet.

– Tusen takk til Anne Borg for innsatsen. Jeg vil på vegne av svært mange beklage det som har skjedd. Nå håper jeg oppmerksomheten rundt denne saken, hjelper oss på NTNU og andre til å fortsette å jobbe med akademisk frihet og ytringsfrihet, sa Aksel Tjora, professor i sosiologi og representant for de vitenskapelige ansatte i styret, på styremøtet.

Også de andre styremedlemmene takket Anne Borg for hennes innsats som rektor.

– Selv om saken er utrolig uheldig, er det også en vekker for viktigheten av akademisk ytringsfrihet, sa Ingrid Bouwer Utne, professor i marin teknikk, som i likhet med Tjora er representant for de vitenskapelige ansatte.

Utne oppfordret samtidig til å se nøyere på samarbeidsavtalene med næringslivet og de mulige bindingene som ligger der.

Nøland og Hjelmeland ønsker ikke å kommentere

Forskerforum har vært i kontakt med de to NTNU-forskerne som har stått sentralt i saken. Førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland er sykmeldt og ønsker ikke å kommentere Borgs avgang.

Heller ikke postdoktor Martin Nødland Hjelmeland ønsker å kommentere den siste utviklingen. Begge er forskere ved Institutt for elektrisk energi.

Patric Wallin, leder for Forskerforbundets lokallag ved NTNU, mener det trengs en større diskusjon om avtalene mellom næringslivet og universitetene. Foto: Maria Wallin

Tillitsvalgt: − Viktig for NTNU

Patric Wallin, som er leder for Forskerforbundets lokallag ved NTNU, mener Borgs avgjørelse var riktig slik situasjonen ble. Lokallaget har 1900 medlemmer.

− Jeg har stor respekt for beslutningen rektor har tatt. Jeg tror det er viktig for NTNU at hun setter hensynet til organisasjonen foran seg selv, sier Wallin til Forskerforum.

Han peker på at saken både dreier seg som ytringsfrihet for den enkelte forsker og om institusjonens uavhengighet.

− Dette har vært mye diskutert på NTNU de siste dagene, slår han fast.

Vil ha bred debatt om bindinger

− Jeg tror det var veldig uheldig at hun skrev leserinnlegget, sier Wallin.

I tillegg er han kritisk til det som har kommet fram rundt kontakten mellom rektor og NHO. Det viser behovet for en bredere diskusjon om avtalene universiteter har med næringslivet og hvordan næringslivet ser på universitetene, mener Wallin.

− Spørsmålet er nå hva som skjer videre i NTNU. Vi må diskutere hvordan vi forholder oss til industrien. Det blir en stor oppgave for NTNU å drøfte og ta den diskusjonen på alvor, sier Wallin.

I tillegg ønsker han en debatt om ytringsfriheten i akademia, og hvordan den ivaretas i det daglige. Uten en slik debatt er det fare for at ytringsfriheten forvitrer over tid, frykter han.

Borch: – Klok beslutning

Forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) mener det er klokt at Anne Borg trekker seg som rektor ved NTNU.

– Jeg har fulgt denne saken tett, og forstår godt for at den har skapt reaksjoner. Nå har Anne Borg valgt å trekke seg. Det var en klok beslutning, sier Borch til NTB.

– Akademisk ytringsfrihet og forskerfrihet er en helt nødvendig forutsetning for all akademisk virksomhet. Hvis vi skal kunne stole på vitenskapen, må vi være sikre på at akademikere kan tale fritt. Derfor styrker vi vernet av den akademiske ytringsfriheten i forslaget til ny universitets- og høyskolelov, sier statsråden.

Les også: