– Nullvekst for forskning
LUKK

Statsbudsjettet 2012:

- Nullvekst for forskning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 6. oktober 2011 kl. 11:02

Universitets- og høyskolerådet mener årets statsbudsjett er traust og ambisjonsløst. Venstre kaller budsjettet en skandale for forskning og høyere utdanning.

Fakta
<

 

– Statsbudsjett 2012 gir som budsjett for 2011 nullvekst for forskning. Ambisjonene fra Soria Moria fremstår mer og mer som et eventyrslott, skriver Universitets- og høyskolerådet (UHR) i en pressemelding.

Avventende om forskningsfondet
UHR mener omleggingen av avkastning fra forskningsfondet til ordinære budsjettposter kan bidra til å sikre forskningsfondets opprinnelige formål om langsiktighet på tvers av sektorene. Rådet trekker frem at vitenskapelig utstyr, store satsninger og sentere for fremragende forskning får økte bevilgninger fra det nedlagte forsknignsfondet.

– Dette er en løsning som kan bidra til å sikre forskningsfondets formål, men det gjenstår å se om denne endringen gir en nødvendig langsiktighet og forutsigbarhet. Det kan kun fremtidige budsjetter vise, sier Jan I. Haaland, styreleder i UHR.

Skuffet over RBO
Ett av hovedkravene fra UHR har vært å styrke rammen til den resultatbaserte forskningsbevilgningen (RBO) hvor institusjonene får tildelt midler på bakgrunn av forskningsproduksjon. Her finner UHR ingen styrking.

– Misforholdet mellom den sterke produksjonsveksten på forskningssiden og den gitte økonomiske rammen til resultatbasert omfordeling blir stadig større og medfører at insentivene til ytterligere vekst i forskningsproduksjonen svekkes kraftig, sier Jan I. Haaland.

– En skandale
Fra politisk hold lar de negative reaksjonene heller ikke vent på seg. Venstres leder Trine Skei Grande, som uttrykte stor skuffelse over nedleggingen av forskningsfondet i går, ikke gjør de nødvendige prioriteringene for forskning og høyere utdanning.

– Den varslede stramheten uteblir, og man satser ikke på framtiden. Det har vært syv magre år for kunnskap, klima og de fattigste. Dessverre kan det bli åtte, men etter 2013 må det bli et politisk skifte for en vilje til å satse på nettopp disse områdene, sier Trine Skei Grande.

Hun karakteriserer budsjettet for Kunnskapsdepartementet, som Tora Aasland sier seg fornøyd med, som en skandale.

– Den store skandalen i budsjettet er uten tvil forskning og utdanning. Forskningsfondet legges ned, gaveforsterkningsordningen legges ned, energiforskningen reduseres, ingen nye stipendiatstillinger, ikke flere studieplasser og ingen økning i etterutdanning av lærere, trekker Grande frem som hovedpunkter hun reagerer på.