Ny doktorgradsrekord i sikte. Pandemien har ikke påvirket gjennomføringen.
LUKK

Ny doktorgradsrekord i sikte. Pandemien har ikke påvirket gjennomføringen.

Av Julia Loge

Publisert 17. november 2021 kl. 14:57

For fjerde år på rad ligger det an til årsrekord i antall doktorgrader.

I første halvår 2021 ble det avlagt 898 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 51 flere enn samme periode året før, eller en 6 prosent økning, viser nye tall fra Nifu.

Det vil si at årets tall tyder på nok en rekord, som legger seg i rekken av årsrekorder fra 2018, 2019 og 2020.

Forskerforum har skrevet flere saker om forsinkede stipendiater.

I 2020 sa for eksempel 83 prosent av stipendiater og postdoktorer i en undersøkelse fra Forskerforbundet at de hadde opplevd noen grad av forsinkelse i arbeidet på grunn av korona.

34 prosent sa de hadde blitt vesentlig forsinket.

Men dette synes i hvert fall ikke på gjennomføringstallene. Tall for første halvår 2021 viser ingen store endringer i gjennomføringstiden, skriver Nifu.

 «Så langt er det ingen synlige tegn på at covid-19-pandemien har påvirket gjennomsnittlig gjennomføringstid», skriver de.

Det betyr ikke at kandidatene fullfører til normert tid.

For stipendiater er doktorgradsutdanningen normert til tre års fulltidsstudier, eventuelt fire år om stillingen også omfatter pliktarbeid. 

Men doktorandene bruker i gjennomsnitt 4,9 år fra de starter utdanningen til innlevering av avhandling.

Lengst tid bruker doktorene innen samfunnsvitenskap og humaniora og kunstfag (5,5 og 5,3 år), mens doktorandene innenfor teknologi fullfører raskest (4,5 år).

Kvinner bruker også noe lengre tid enn menn.

Nifu har sett mer på detaljene, og finner noen gjengangere:

  • 50 prosent av de som disputerer, er kvinner.
  • 43 prosent av dem er utenlandske statsborgere.
  • 31 prosent av doktorgradene var i medisin og helsefag.
  • 54 prosent av disputasene skjedde ved Universitetet i Oslo eller NTNU.
  • 7 prosent av avhandlingene var skrevet på norsk.

Men det er også noe nytt:

  • Høgskulen i Volda hadde sin første disputas på eget doktorgradsprogram.
  • Nord universitet hadde 13 disputaser, nesten dobbelt så mange som samme periode i fjor.
  • Les også: