Over 200 medisinske tidsskrifter ber om politisk handling for å redde klimaet
Annonse
Annonse

Over 200 medisinske tidsskrifter ber om politisk handling for å redde klimaet

Av Lina Christensen

Publisert 7. september 2021

En rekke medisinske tidsskrifter har publisert samme lederartikkel der de ber om krisetiltak for klimaet.

Over 200 medisinske tidsskrifter har publisert en lederartikkel der de ber om krisetiltak for å redde klimaet og beskytte folks helse.

Teksten har blitt publisert av blant andre The Lancet, BMJ, New England Journal of Medicine og The Chinese Science Bulletin. Ifølge det medisinske tidsskriftet som utgis av Britisk Medical Association, BMJ, er det første gang at så mange vitenskapelige tidsskrifter trykker samme uttalelse.

Annonse

Det skriver NTB, gjengitt i Journalisten.

Lederartikkelen publiseres som en opptakt til FNs hovedforsamling i september og klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november. Redaktørene skriver at temperaturøkninger og ødeleggelse av natur allerede har ført til dårligere helsesituasjon. Dette er en utvikling som helseansvarlige har advart mot i flere tiår, står det.

– I forkant av disse avgjørende møtene ber vi, redaktører av helsetidsskrifter verden over, om at det umiddelbart tas skritt for å holde den gjennomsnittlige temperaturøkningen under 1,5 grader, at ødeleggelsen av naturen stanses og at det iverksettes tiltak for å beskytte folkehelsen, heter det i artikkelen, som er sitert av NTB.

Redaktørene viser til at forskningen er klar på at en økning på mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå, og fortsatt tap av biologisk mangfold, kan få fatale følger for folkehelsen.