– Påstanden om at ingen av oss har utfordret høyskolens verdidokument, eller ytret uenighet med NLAs syn på homofilt samliv, er feil
LUKK

– Påstanden om at ingen av oss har utfordret høyskolens verdidokument, eller ytret uenighet med NLAs syn på homofilt samliv, er feil

Av Liv Iren Hognestad (førstelektor), Solveig M. Reindal (professor), Ingfrid Mattingsdal Thorjussen (førsteamanuensis),Tomas Bokedal (førsteamanuensis) og Øyvind Andre Fosse (forskningsstipendiat) ved NLA Høgskolen

Publisert 29. juni 2021

Både i åpne høringsrunder internt og ved en rekke andre anledninger har både synet på homofilt samliv og formuleringer i verdidokumentet blitt utfordret av ansatte på NLA Høgskolen, også av enkelte av oss, skriver fem NLA-lærere.

I sitt leserinnlegg “Skal akademisk frihet og mangfold bare gjelde så lenge man ikke utfordrer skolens homofilisyn?”, skriver pensjonert professor Kåre Berge at vi ønsker å korrigere det han tidligere har sagt til Forskerforum om begrensninger av den akademiske friheten ved NLA Høgskolen. Det må bero på en misforståelse.

Vi ønsker ikke å korrigere Berge, men å få fram at det er ulike opplevelser av hvorvidt vitenskapelig ansatte på institusjonen opplever at deres akademiske frihet begrenses. Samtidig anerkjenner vi at andre opplever det annerledes, og tar det på stort alvor – slik Berge også gjør.

Annonse

Påstanden fra Berge om at ingen av oss noensinne har utfordret høyskolens verdidokument, eller ytret uenighet med NLAs syn på homofilt samliv, er feil. Både i åpne høringsrunder internt og ved en rekke andre anledninger har både synet på homofilt samliv og formuleringer i verdidokumentet blitt utfordret av ansatte på NLA Høgskolen, også av enkelte av oss.

Det kan være krevende å ha oversikt over kollegiet i en fusjonert høyskole med fire campuser i tre byer og ulik kultur og historie. Det kjenner vi på selv. Koronaen har ikke akkurat gjort det lettere. Vi ønsker at det skal være et stort rom for mangfold og meningsbrytning for både studenter og ansatte ved NLA Høgskolen. At alle skal oppleve at de har akademisk frihet. At vi skal kunne gå i dialog, fortrinnsvis internt, om de krevende sakene – for de finnes. Og at det er rom for både uenigheter og misforståelser.

Les også: