Professor leverte falske reiseregninger – dømt til 30 dagers betinget fengsel
Annonse

Professor leverte falske reiseregninger – dømt til 30 dagers betinget fengsel

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. januar 2021

Professoren bestilte hotellopphold som han kort tid etter kansellerte. Deretter krevde han penger fra Universitetet i Bergen.

En morgen høsten 2018 bestilte og betalte professoren for et hotellopphold ved et fire stjerners hotell i New York. Regningen var på nesten 34 000 kroner for det syv dager lange oppholdet.

Men to minutter etter bestillingen kansellerte han den, og fikk pengene refundert.

Annonse

En måned senere leverte han regningen til sin arbeidsgiver, et institutt ved Universitetet i Bergen (UIB).

Der fattet de mistanke. Det viste seg at mannen riktignok hadde vært i USA, men han hadde bodd på rimeligere hoteller han ikke la frem regningene for.

Dette er en av flere svindelforhold som den nå pensjonerte professoren ved UiB nå er dømt for.

Khrono, som fulgt saken tett, var de første som omtalte dommen mot mannen.

Han er dømt for 30 dagers betinget fengsel og bot på 12 000 kroner for å ha svindlet med reiseregninger.

12 reiseregninger

I perioden juni 2016 til desember 2018 leverte mannen inn totalt 12 reiseregninger han ikke hadde krav på å få dekket, går det fram av dommen som Forskerforum også har fått innsyn i.

Modusen var at han, som i eksempelet over, bestilte et hotellopphold som han kort tid etter kansellerte. Han leverte så inn reiseregninger og kvitteringer, der han ga inntrykk av å ha bodd på dyrere hoteller enn det han egentlig hadde gjort.

Han er dømt for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og grovt uaktsomt bedrageri.

Helseproblemer og konflikt med sjefen

I sin forklaring sa mannen at han har glemt mye knyttet til reisene på grunn av helseproblemer og at hendelsene ligger flere år tilbake i tid.

Ifølge dommen har han videre forklart at de feilaktige reiseregningene delvis skyldes rot fra hans side på grunn av hans helseutfordringer.

Delvis skyldes de en arbeidskonflikt med tidligere leder, forklarte han. Denne konflikten skal ha ført til at han fikk «vrangforestillinger» om at han kunne få store problemer med arbeidsgiver dersom han endret på allerede bestilte reiser, forklarte mannen.

– Bedrageri av midler som skulle gå til forskning

Retten skriver:

«I skjerpende retning vektlegges at det sammenhengende straffbare forholdet har pågått over tid og bærer preg av faste mønster, at tiltalte er professor som i stor grad har hatt en tillitsbasert stilling, særlig med hensyn til forvaltning av eksternt finansierte forskningsmidler. At det er tale om bedrageri av offentlige midler, som i stor grad har vært øremerket forskningsprosjekter, og som til dels har vært finansiert av eksterne sponsorer hvor tillitsforholdet mellom sponsor og Universitetet er viktig, er alvorlig.»

I formildende retning påpeker retten at saksbehandlingstiden har vært lang.

Professoren sa i mars 2019 opp sin stilling da han ble gjort kjent med anmeldelsen, men jobbet ut oppsigelsestiden før han pensjonerte seg.

Les også: