– Realnedgang i IKT-forskning

Av Julia Loge

Publisert 15. mai 2018

Arbeiderpartiets Nina Sandberg kritiserer forslaget til revidert statsbudsjett for manglende satsning på studieplasser og forskning.

– Man hadde hatt mulighet til å rette opp noen vesentlige mangler innenfor IKT. Det gjør man ikke, og det synes jeg er alvorlig, sier Nina Sandberg (Ap).

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er det langt inn 15 millioner til doktorgradsstipendiater i kryptologi, altså sikker datakommunikasjon. Sandberg hadde håpet på en mer helhetlig satsing.

– Statsbudsjettet viser jo en realnedgang i bevilgning til forskning, det hadde regjeringen anledning til å rette opp i revidert. Jeg hadde håpet på flere midler til blant annet IKT-forskning. Det er heller ingen nye studieplasser, til tross for at rekordmange kvalifiserte søkere står uten plass, sier Sandberg til Forskerforum.

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det et mål om å øke IKT-forskningen, men i stedet en i stedet viser Tilstandsrapporten for forskning og høyere utdanning at det har vært en realnedgang i både forskningsmidler, antall stipendiater og doktorgrader.

– Jeg synes det er urovekkende når man skal inn i en ny tid.

– Avgjørende for Norges sikkerhet

De 15 millionene skal gå til doktorgradsutdanning innanfor kryptologi  ved NTNU og ved Simula i samarbeid med Universitetet i Bergen. Regjeringen vil også gi en million kroner til Universitets- og høgskolerådet for samarbeid i sektoren om IKT-sikkerhet i teknologiutdanningene.

– Kunnskap om kryptologi og IKT-sikkerhet er avgjørende for Norges sikkerhet. I dag har vi for få personer med høy kompetanse i kryptologi som kan sikkerhetsklareres. Derfor er det viktig at vi styrker det langsiktige arbeidet med å bygge sterke fagmiljø, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Ingen nye studieplasser

Det har vært høy søkning til høyere utdanning i 2018, og mange søker seg til IKT-fag.

– Det er skuffende at regjeringen ikke kommer etterspørselen i møte med noen nye utdanningsmuligheter. Dette rammer enkeltmennesker som ønsker å kvalifisere seg, og samfunnet, som trenger kompetanse. I fjor stod rekordmange kvalifiserte søkere uten plass etter opptaket, i år ser det enda verre ut, sier Sandberg.

Administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Austlid, mener også at det burde blitt satt av mer til nye studieplasser i IT.

– Hvorfor benytter ikke regjeringen sjansen til flere IT-studieplasser i revidert når 20.000 unge ønsker å studere og det bare er 9000 plasser? Vi trenger flere techhoder! spør administrerende direktør i IKT Norge, spør hun på Twitter.

Også leder i Universitets- og høyskolerådet, Mari Sundli Tveit savner flere studieplasser.

– Det er ikke foreslått midler til nye, fullfinansierte studieplasser, og det tror jeg det er behov for. Det savner vi, sier Tveit til Forskerforum.

  • Les mer om statsbudsjettet