Sak mot Penkowa foreldet
LUKK

Sak mot Penkowa foreldet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 15. mai 2013 kl. 16:04

Hjerneforskeren som er anklaget for fusk hevder seg renvasket. Men verken påtalemyndigheter eller universitetet er enig.

Fakta
<

 

«Etter massiv medieinteresse gjennom en årrekke, er jeg riktig glad for omsider å ha fått mitt navn renvasket, og jeg ser frem til å legge saken bak meg»

Det skriver Milena Penkowa i en uttalelse etter at påtalemyndigheten har frafalt siktelsen mot henne vedrørende dokumentfalsk og mulig forskningsfusk. Ifølge politiet er saken foreldet.

Tidligere dømt for svindel

Penkowa, en tidligere svært berømt hjerneforsker i Danmark – nå mer beryktet, fikk sitt navn ettertrykkelig ødelagt etter at hun ble anklaget for forskningsfusk og underslag. Anklagen om forskningsfusk strekker seg tilbake til Penkowas doktorgradsavhandling som hun trakk tilbake i 2003, men har også omfattet misbruk av forskningsmidler til andre formål enn forskning.

I 2011 ble Penkowa dømt til tre måneders betinget fengsel for underslag og dokumentfalsk. Anklagen som nå er frafalt gjelder det tidligste forholdet i forbindelse med hennes doktorgradsavhandling. Københavns universitet anmeldte Penkowa for dokumentfalsk av grov karakter og mulig bedrageri på bakgrunn av dyreforsøk Penkowa hevder å ha gjennomført til sin første doktorgradsavhandling. Ifølge dokumentene Penkowa har fremvist skal forsøkene ha blitt gjennomført ved firmaet RRRC i Barcelona i Spania.

Mener anklagen fortsatt kan bevises

Universitetet mistenkte henne for å ha forfalsket loggbøker og dokumentasjon av forsøkene, som inngikk i avhandlingen. Avhandlingen ble i første omgang avvist, men ble senere godkjent etter at Penkowa hadde tatt ut det omstridte forsøket. Universitetet mente også at Penkowa hadde begått dokumentfalsk i forbindelse med søknader om forskningsmidler og i hennes innstilling til en høythengende forskningspris, skriver avisen Politiken.

Selv om politiet har frafalt siktelsen, mener de at anklagene mot Penkowa kan bevises. Københavns universitet har mottatt et skriv fra politiet som redegjør for frafallet av siktelsen. I redegjørelsen skriver påtaleadvokat Susanne Bitsch «vedrørende bruken av dokumenter som fremtrer som å stamme fra RRRC, kan jeg opplyse at det etter min oppfatning under en straffesak vil kunne bevises at dokumentene er falske».

Vil vurdere å ta saken videre

– Vi vil nå gå nøye gjennom påtalemyndighetens avgjørelse og etter rådgivning fra Kammeradvokaten (statens private juridiske rådgiver, red. anm.) avklare om universitetet ønsker å forfølge saken ved å klage til Statsadvokaten, sier prorektor Thomas Bjørnholm.

Saken er ifølge politiet foreldet etter fem år. Dersom det er snakk om dokumentfalsk av særlig grov karakter er foreldelsesfristen 10 år. Københavns universitet mener at saken bør vurderes som grov, men politiet har ikke funnet at det «med den nødvendige sikkerhet kan bevises at det begåtte dokumentfalsk er av særlig grov karakter».

Vurderer erstatningssøksmål

Penkowa tolker politiets avgjørelse som at hun er frikjendt. Hun skriver også i sin uttalelse at hun vil vurdere å gå til erstatningssøksmål på grunn det hun har måttet utstå de siste årene. 

«Jeg overveier nå et eventuelt erstatningskrav, da saksbehandlingstiden har vart i to og et halvt år, og har hatt store konsekvenser for meg – både profesjonelt og personlig», skriver hun.