Små og sårbare fagmiljøer kan hindre status som universitet for HINN
LUKK

Små og sårbare fagmiljøer kan hindre status som universitet for HINN

Av Julia Loge

Publisert 8. januar 2020 kl. 10:26

Høgskolen i Innlandet oppfyller ikke kravene for å bli universitet, ifølge Nokuts sakkyndige komité

Den sakkyndige komiteen som har behandlet universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet‎ (HINN), har konkludert med at høyskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet, skriver Nokut i en pressemelding.

– Jeg er skuffet. Og vi er uenige i konklusjonen, sier rektor Kathrine Skretting til Forskerforum.

– Vi har nettopp fått rapporten i hende. Nå skal vi sette oss nøye inn i den, for vi mener fortsatt at vi fyller kravene til å bli akkreditert som universitet og vi kommer til å argumentere for det i tiden framover, sier hun.

Innlandet fikk rapporten i dag tidlig, og nå skal gi gi sin uttalelse, før Nokuts styre skal fatte vedtak i saken.

Flere krav ikke oppfylt

I rapporten konkluderes det med at HINN oppfyller mange av kravene for å oppnå universitetsstatus. Det er imidlertid flere av kravene som ikke er oppfylt:

  • HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høyskolen.
  • Høyskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves.
  • Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og ph.d.-programmene ved HINN, gjør det også vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

– For å kunne bli universitet må alle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i NOKUTs studietilsynsforskrift være oppfylt. HINN er en nyfusjonert høyskole, og det kan ta litt tid før alt er på plass. Komiteen har konkludert med at høyskolen har noen områder de må jobbe videre med, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Nyetablerte faglige miljøer

Høgskolen i Innlandet ble opprettet for tre år siden da høgskolene i Hedmark og Oppland slo seg sammen. I desember 2018 sendte høskolen universitetssøknaden.

«De formelle og administrative strukturene er godt på plass i organisasjonen, mens den faglige virksomheten i den fusjonerte høyskolen ikke fremstår som fullt ut etablert ennå», står det i komiteenes konklusjon.

– Å styrke fagmiljøene er noe av grunnlaget for strukturprosessen. Det er viktig for forskningen at det er solide nok fagmiljøer og vi mener at våre miljøer er det, sier Skretting.

Kan søke igjen senere

Nokuts styre skal etter planen behandle saken på styremøtet i februar. Dersom de fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil HINN fortsette å være høyskole, slik den er i dag. Et slikt vedtak vil imidlertid ikke stenge dørene for at institusjonen på et senere tidspunkt kan bli universitet.

– Dersom Nokuts styre avslår universitetssøknaden, er det ingenting i veien for at HINN kan søke igjen senere. Det er mye godt kvalitetsarbeid ved HINN, som de kan bygge videre på. Komiteens rapport har også anbefalinger som kan være nyttig i det videre arbeidet, avslutter Mørland.

Fra 2019 ble kravene til universitetsakkreditering strengere, men om HINN må sende en ny søknad som tilfredsstiller de nye kravene, avhenger sannsynligvis av vedtaket Nokuts styre fatter.

  • Les også: