Seks forskningsinstitutter kan bli tatt ut i streik
LUKK

Seks forskningsinstitutter kan bli tatt ut i streik

Av Julia Loge/NTB

Publisert 11. april 2023 kl. 16:24

Hvis meklingen mellom LO og NHO ikke fører fram, kan NTL ta ut instituttansatte i Bergen, Tromsø, Stavanger, Oslo og Kjeller.

LO tar uten nesten 23.000 medlemmer i streik dersom meklingen i lønnsoppgjøret med NHO bryter sammen. Blant LOs forbund er NTL som også organiserer arbeidstakere i forskning og undervisning.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik orienterte riksmekler Mats Ruland og motparten NHO om LOs streikeuttak tirsdag ettermiddag.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier Følsvik.

Varsler storstreik

Meklingen starter fredag. Hvis de ikke blir enige innen fristen går ut ved midnatt natt til søndag, kan det samme dag bli streik.

Konflikten vil iverksettes fra arbeidstidens begynnelse, senest klokka 6 søndag 16. april. LO legger opp til å ta ut ansatte i et bredt spekter av bransjer over store deler av landet hvis det blir konflikt.

YS varslet tidligere tirsdag at nesten 1.500 medlemmer kommer til å bli omfattet av organisasjonens første uttak.

Krever mer å rutte med

Både YS og LO krever å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft.

Etter flere år med reallønnsnedgang, må det tas grep for at arbeidstakerne ikke skal sakke enda lenger etter prisutviklingen, krever de.

– Norske arbeidstakere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv, med pandemi og høy prisvekst. Nå ser vi at mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapningen, sier Følsvik.

Ved disse arbeidsplassene ønsker NTL å ta ut medlemmer i streik:

  • NIKU – Oslo Hovedkontor
  • Transportøkonomisk Institutt (TØI)
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
  • Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
  • NORCE avd Stavanger
  • NORCE avd samfunnsvitenskap Bergen
  • NORCE avd Naturvitenskap Bergen
  • Nofima AS – Bergen
  • Nofima AS – Tromsø