Sivilombudet støtter professorklage i lærebokstrid på UiO
LUKK
Annonse
Annonse

Sivilombudet støtter professorklage i lærebokstrid på UiO

Av Asle Olav Rønning

Publisert 25. januar 2022 kl. 17:12

Sivilombudet støtter den pensjonerte professoren Jo Hov i hans klage på fastsettelse av pensum på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hov klagde til Sivilombudet etter at hans lærebok, «Rettergang i sivile saker» ble tatt ut av anbefalt hovedlitteratur, skriver Advokatbladet og nettstedet Rett24, som begge omtaler saken.

I en uttalelse fra Sivilombudet får Hov støtte i sin kritikk av saksbehandlingen ved Det juridiske fakultet. Bakgrunnen er at en av professorene ved fakultetet, Anne Robberstad, hadde gitt råd som bidro til at boka ikke kom på pensum.

Sivilombudet mener at Robberstad, som hadde gitt ut en lærebok om samme tema, var inhabil i denne sammenhengen.

− Jeg ser dette som en oppreisning, sier Hov til Rett24.

Han har i et brev til fakultetet bedt om at hans lærebok nå tas inn igjen på pensum.

Tatt ut av pensum

Det var ifølge Sivilombudets uttalelse vedtak i 2019 og 2020 som førte til at fjerde utgave av Hovs bok ikke lenger skulle være på pensumlista.

Denne boka ble tatt ut av anbefalt hovedlitteratur. Foto: Calax AS

Han hadde da nettopp revidert og oppdatert utgivelsen med sikte på at den kunne anbefales til studentene.

Hov fikk først en tilbakemelding om at boka ville bli anbefalt, men etter innstilling fra ansvarlig faglærer ble boka likevel ikke inkludert i pensum. Etter flere behandlinger i programrådet for masterstudiet ved rettsvitenskap ble dette også det endelige vedtaket.

Avviser ombudets uttalelse

Sivilombudet mener at UiO har gjort feil i saksbehandlingen ved at professor Anne Robberstad var med på å legge grunnlaget for programrådets vedtak, og at Robberstad var inhabil etter forvaltningsloven fordi hun selv hadde gitt ut en lærebok med samme tema.

Det legges til grunn at det er et «direkte konkurransesituasjon» mellom de to lærebokforfatterne. Robberstad er ifølge Advokatbladet ikke enig i Sivilombudets vurdering av saken.

− Sivilombudet mener jeg var inhabil til å ytre meg i 2019 om Jo Hovs bok som mulig hovedlitteratur i sivilprosess. Jeg er ikke enig i denne vurderingen. At en faglærer som selv har skrevet lærebok, ytrer seg om andre forfatteres lærebøker, er i samsvar med langvarig praksis ved Juridisk fakultet i Oslo, mener Robberstad ifølge bladet.

Hun reagerer på at Sivilombudet i sin uttalelse bruker ordet «marked» en rekke ganger, og mener det er lite å hente økonomisk på å utgi lærebøker på ordinære forlag som hun har gjort.

− Kjenner ikke situasjonen på fakultetet

Robberstad sier at hennes syn på Hovs bok ene og alene var basert på faglige vurderinger.

I en epost til Forskerforum utdyper Robberstad at Sivilombudet etter hennes mening røper manglende kjennskap til situasjonen de faglig ansatte er i på fakultetet når det gjelder vurdering av lærebøker.

− Det holder ikke bare å være god på jus, som ombudet er, en må også ha god kunnskap om faktum når en skal vurdere en sak opp mot lovens bestemmelse, skriver Robberstad.

Hun mener at ombudet har lagt Hovs framstilling av saken til grunn.

− De ytterst få i Norge som har forskningsmessig kompetanse på sivilprosess, vil som regel også selv ha skrevet fremstillinger av faget, skriver hun.

Støtte fra studenter

Hov viser på sin side til støtte fra studentene på faget. Han sier til Advokatbladet at denne støtten har betydd mye for ham. Studentrepresentantene i Juridisk Studentutvalg stemte ifølge bladet for å beholde Hovs bok på pensum.

− Støtten har betydd utrolig mye for meg. Avgjørelsen betyr også at studentene trygt kan lese boken min, sier Hov.

Til Rett24 bekrefter dekan Ragnhild Hennum at fakultet har mottatt sivilombudets uttalelse. Sivilombudet har bedt om svar innen utgangen av neste måned.

− Vi har mottatt sivilombudets uttalelse, men har ikke realitetsbehandlet denne ennå. Fakultetet vil svare ut sivilombudet innen fristen 28. februar, og svaret vil bli gjort tilgjengelig for pressen når det er sendt. Jo Hovs brev er mottatt, og han vil få et svar når fakultetet har behandlet saken, opplyser Hennum.

I sin uttalelse ber Sivilombudet UiO vurdere om saken bør behandles på nytt i programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap.

Les også: