Slik reduserte de tiden det tar å skrive forskningssøknader og fikk fornøyde forskere
LUKK

Forskningsfinansiering:

Slik reduserte de tiden det tar å skrive forskningssøknader og fikk fornøyde forskere

Av Asle Olav Rønning

Publisert 23. mai 2024 kl. 09:37

To-trinns søknader om forskningsmidler gir gode resultater, mener Stiftelsen Dam.

Siden 1996 har Stiftelsen Dam delt ut 2,2 milliarder kroner til helseforskning. I 2020 la organisasjonen om måten søknadene til forskningsmidler behandles på. Den nye modellen forenkler søknadsprosessen og frigjør tid for forskerne.

Erfaringene med omleggingen er gjennomgått i en artikkel i tidsskriftet Research Evaluation. Artikkelen konkluderer med at endringen sparer tid for alle som er involvert, uten at det går ut over kvaliteten på utvelgelsen.

I stedet for å sende inn en full søknad på 10 sider ble søkerne bedt om å sende inn en kort beskrivelse på inntil 8000 tegn. Disse søknadene ble vurdert og rangert. Basert på skår ble én av tre søkere bedt om å sende inn en full søknad, som var basis for den endelige utvelgelsen.

Mindre tidsbruk for forskerne

Tidligere sendte alle inn en full søknad i første runde. Omleggingen reduserte søkernes tidsbruk med 38 prosent, ifølge artikkelen i Research Evaluation. De som vurderte søknadene brukte også kortere tid.

− Som finansiør av forskning er det lett å fokusere på de flotte prosjektene man gir midler til, og litt for enkelt å overse den byrden man legger på forskersamfunnet gjennom søknadsprosesser der det store flertallet av søkere får avslag. Vi mener tidsbruken man pålegger søkerne må være så lav som mulig, og at flere finansiører burde ha dette som en kvalitetsindikator for driften sin, sier programsjef Jan-Ole Hesselberg i Dam i en pressemelding fra stiftelsen.

Ifølge pressemeldingen oppgir et stort flertall av søkere at de er fornøyd med den nye ordningen.

Mange er fornøyd

Kritikken av tradisjonelle søknadsformer som ineffektiv og tidkrevende er ikke ny: Se Forskerforums artikkel Søknadssirkuset.

Flere finansører bør forske på egne prosesser, anbefaler Hesselberg. Målet bør i følge ham være å legge minst mulige byrde på søkere, samtidig som man greier å plukke ut de beste prosjektene. Det vil spare både forskersamfunnet og finansiørene tid og penger, som i stedet kan investeres i ny forskning.

Hesselberg er medforfatter på artikkelen i Research Evaluation. De to andre forfatterne er Marco Seeber ved Universitetet i Agder og Ida Svege ved Nordisk institutt for studier av forskning og innovasjon (NIFU). Svege var tidligere leder for programutvikling i Dam.

Totrinnsordningen brukes fortsatt. I 2023 innvilget Dam 111,6 millioner kroner til forskning, ifølge stiftelsens årsberetning.

  • Les også: