Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Steinnes-saken: Instituttleder trekker seg etter «krevende periode»

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. oktober 2018

Nå forventer den tvangsflyttede professoren Kristian Steinnes at han får flytte tilbake til sitt gamle institutt.

Tor Einar Fagerland trekker seg fra stillingen som instituttleder ved Institutt for historiske studier (IHS) ved NTNU med virkning fra 18. oktober 2018, skriver NTNU i en pressemelding.

– Etter en krevende periode oppfatter jeg situasjonen slik at det vil være til beste for instituttet å overlate ansvaret til noen andre, sier avtroppende instituttleder Tor Einar Fagerland i pressemeldingen.

Instituttet har vært preget av konflikter og bråk. Den såkalte Steinnes-saken ble kjent i media tidligere i år. Professor ved instituttet Kristian Steinnes ble omplassert til et annet institutt mot sin vilje. Den tidligere lederen for Forskerforbundet ved NTNU hevder det handler om at han som tillitsvalgt, og senere som medlem av en arbeidsmiljøgruppe, har tatt tak i vanskelige saker ved eget institutt og fakultet. Han sier ledelsen valgte å definere det som en personkonflikt mellom han og instituttlederen hans, Tor Einar Fagerland.

Denne saken nevnes ikke spesielt i pressemeldingen.

Kristian Steinnes har allerede flyttet til naboinstituttet, Institutt for språk og litteratur, som ligger rundt 100 meter unna hans tidligere kontor. Nå forventer han at flyttingen blir opphevet. Dette fordi flyttingen ble begrunnet i en personkonflikt med Tor Einar Fagerland.

– Når han nå går av, må flyttingen bli opphevet, sier han.

–  Det er en tidsbegrenset flytting. Det står at flyttingen gjelder frem til juli 2021, ut lederperioden til Fagerland, sier han.

Men dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet sier at det ikke er aktuelt å oppheve flyttingen.

«Beslutningen om å flytte Kristian Steinnes står ved lag. Ut over dette vil jeg ikke kommentere innholdet i en personalsak», skriver hun i en e-post til Forskerforum.

– Bruker e-post som utpressingsmiddel

Ifølge Khrono skal Fagerland ha følt seg presset til å gå av som følge av Steinnes-saken. Nettavisen gjengir en e-post han sendte til de ansatte på instituttet torsdag morgen. Der skriver han blant annet at han ikke vil «lede et institutt hvor enkelte bruker fortrolig e-post som har kommet dem i hende på urettvessig vis som utpressingsmiddel. Alt har en grense. Her går min.»

Khrono skriver at de har fått tilgang til den omtalte e-posten. Den sendte Fagerland i april til konsulentbyrået som bisto i arbeidet med arbeidsmiljøproblemene på instituttet.

Steinnes og flere av hans kolleger omtales her i lite smigrende ordelag, skriver avisen. Blant annet står det Steinnes stort sett har fylt arbeidsdagene med «undergravende virksomhet» siden mars 2017, at man bør inn i en «tøffere dialog» og hvor det «mest nærliggende og virkningsfulle» vil være å flytte Steinnes til en annen del av NTNU.

I pressemeldingen oppgis dekan Anne Kristine Børresen som kontaktperson, men det opplyses også at hun tordag ikke er tilgjengelig på grunn av lønnsforhandlinger. Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU opplyser at det er ingen ved NTNU som kan kommentere saken torsdag. Det har heller ikke lykkes Forskerforum å få tak i Fagerland.

– Vi har i løpet av min lederperiode satt i gang en rekke tiltak og prosesser knyttet til arbeidsmiljø og profesjonalisering av instituttet, hvor målet har vært å sørge for et likestilt, åpent og inkluderende institutt. Vi har allerede oppnådd mye, og jeg håper at de som overtar ledelsen følger opp de mange gode planene og tiltakene som ledelsen og ansatte i fellesskap har initiert, sier Fagerland i pressemeldingen.

Les også: