Steinnes takker ja til økonomisk bistand fra Bergen

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 26. september 2018

Kristian Steinnes har allerede engasjert ekstern advokat og takker ja til støtte fra Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen.

Forskerforbundets hovedstyre har vedtatt at tidligere lokallagsleder ved Forskerforbundet ved NTNU Kristian Steinnes ikke skal få støtte til å hyre inn ekstern advokat. Steinnes har ønsket bistand etter å ha blitt omplassert på NTNU mot sin vilje. Styret har i stedet vedtatt at forbundets egne advokater skal vurdere saken på ny.

Steinar Vagstad sier Forskerforbundet ved UiB vil støtte Kristian Steinnes.

Det innebærer likevel ikke at Steinnes står uten økonomisk bistand til ekstern advokat. Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Bergen hadde fra før lovet å gi Steinnes økonomisk støtte til ekstern advokat dersom Forskerforbundet sentralt ikke ville gjøre det. Det vedtaket står ved lag, sier hovedstyremedlem og lokallagsleder ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad:

– Påvirker hovedstyrets beslutning den beslutningen lokallaget gjorde om å gi Steinnes støtte?

– Nei.

– Så lokallaget ved UiB vil gi støtte til Steinnes, siden Forskerforbundet sentralt ikke vil gi det.

– Ja, det er det vi har vedtatt, sier Vagstad.

Har engasjert advokat

Da Forskerforbundets hovedstyre vurderte saken onsdag 26. september foreslo Steinar Vagstad at Kristian Steinnes skulle få økonomisk bistand til ekstern advokat.

– Før forslaget ble vedtatt hadde jeg et alternativt forslag om at han skulle få støtte. Det fikk bare min støtte. Da stemte jeg subsidiært for styreleders forslag, sier Vagstad.

Styreleder Petter Aaslestad bekrefter dette overfor Forskerforum.

Steinnes selv sier at han allerede har engasjert en egen advokat.

– Jeg er svært takknemlig for vedtaket ved UiBs lokallag. Jeg har allerede engasjert advokat, og han er aktivt i gang med saken. Jeg vet ikke hvor mye tid og arbeid han har lagt ned, men det betyr at jeg har akseptert støtten fra UiB, sier Steinnes til Forskerforum.

– Overraskende

Forskerforbundets hovedstyret vedtok å invitere Steinnes til dialog om hvordan forbundet kan hjelpe ham videre. Til det sier Steinnes at han vil ta betekningstid.

– Det har jeg ikke fått tid til å tenke på ennå. Men jeg er interessert i å få saken belyst. Jeg er allerede i kontakt med en ekstern advokat. Jeg må avklare denne situasjonen før jeg tar endelig beslutning.

Leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad sier til Forskerforum at vedtaket fra lokallaget ved UiB ikke var oppe til diskusjon i hovedstyret, men at han er overrasket over det han får høre fra Vagstad.

– Det har ikke vært en del av denne styresaken. Det er en annen sak. Vi har tilbudt Steinnes videre hjelp. Men for meg er det overraskende. Det blir jo dobbelt opp. Jeg vet heller ikke hvordan det er hjemlet at de gir bistand. Ekstern juridisk bistand gis normalt fra Forskerforbundet sentralt, sier Aaslestad.

LES OGSÅ: