PR-ekspert: – Dette er litt av en krise for Forskerforbundet

PR-ekspert: – Dette er litt av en krise for Forskerforbundet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 25. september 2018

At et styremedlem går til media om Steinnes-saken før den er ferdig behandlet er et slag i ansiktet for Forskerforbundet, mener kommunikasjonsekspert.

– Dette er litt av en krise for Forskerforbundet når lokallaget underminerer den sentrale organisasjonen på denne måten, sier Peggy Brønn.

Hun er professor i kommunikasjon ved BI og leder av BI Centre for Corporate Communication. Forskerforum har bedt henne vurdere saken om den omplasserte NTNU-professor Kristian Steinnes, som er misfornøyd med hjelpen han har fått fra Forskerforbundet. Steinnes har tidligere vært leder for Forskerforbundets lokallag ved NTNU, og mener hans virke som tillitsvalgt har bidratt til omplasseringen. Saken eskalerte nylig da lokallaget til Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen (UiB) valgte å gi Steinnes garanti for økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand, samtidig som Forskerforbundet sentralt fortsatt behandlet Steinnes’ søknad. Også Forskerforbundets lokallag ved NTNU har motsatt seg involveringen fra UiB.

Annonse

– Det fremstår som et slag i ansiktet for Forskerforbundet ved at lokallaget ved Universitetet i Bergen truer Forskerforbundet: «Hvis ikke dere vil støtte ham, så gjør vi det», sier Peggy Brønn.

Utbryter-handling

På grunn av medieoppmerskomheten rundt saken er den løftet opp til høyeste nivå i forbundet og skal behandles av Forskerforbundets hovedstyre i et ekstraordinært møte onsdag 26. september. Brønn mener saken er spesielt alvorlig siden lokallagslederen ved UiB, Steinar Vagstad, også er styremedlem i Forskerforbundets hovedstyre.

– Det er en utbryter-handling fra et styremedlem og et lokallag, før den sentrale organisasjonen har tatt en avgjørelse. Det er et uttrykk for tvil om at organisasjonen vil gjøre det rette. Det er ganske sprøtt, og jeg ville hatt store problemer med dette hvis jeg var styreleder. Jeg ville vært veldig bekymret, sier Brønn.

– Hvordan vurderer du saken ut ifra et kommunikasjonsfaglig ståsted?

– Vagstad forsøker å prøve saken i media, og det vil i så fall ende dårlig. Det er aldri bra å bruke media til å lufte ut slike ting. Det er ekstraordinært. Så lenge Forskerforbundet ikke har tatt en beslutning ennå, er dette bare forstyrrende fra UiB, sier hun.

Steinnes har allerede mottatt juridisk hjelp fra Forskerforbundets egne advokater, men venter på svar på om han får penger til å hyre inn ekstern advokat. Det spørsmålet var under behandling i organisasjonen sentralt da Vagstad og lokallaget ved UiB rykket ut med sin støtte. Brønn mener saken er særlig alvorlig fordi det er et styremedlem som har frontet en mistillit mot den sentrale organisasjonen.

– Det er ikke akseptabelt for et styremedlem. Han har en forpliktelse til organisasjonen. Han må si fra til sin organisasjon, ikke til media. Hvis han føler at dette var det eneste han kunne gjøre etter å ha veid sine alternativer, er det enda verre for Forskerforbundet. Det skaper nye spørsmål: Hva slags organisasjonskultur har Forskerforbundet hvis styremedlemmer ikke kan si fra internt? Det er det som skjer når sånne saker kommer i media: Folk sitter og spekulerer, og det er en dårlig ting.

Jeg mener det er tatt helt ut av proporsjoner å kalle dette en krise.

Steinar Vagstad

Leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad vil ikke kommentere uttalelsene fra Peggy Brønn, eller hvordan han ser på at et styremedlem involverer seg offentlig i en sak som er til behandling i forbundet sentralt.

– Vi avventer hovedstyrets behandling, sier Aaslestad, som tidligere har uttalt til Forskerforum at han aldri har opplevd noe liknende som denne saken.

–  Det er lite heldig å se at to lokallag er i konflikt med hverandre, så min og hovedstyrets jobb nå er å prøve å få landet denne saken, sier Aaslestad.

– Spørsmålet er om det prinsipielt viktige i saken er realiteten i saken, sier professor ved Norges Handelshøyskole Lasse Lien. Foto: NHH

– Forskerforbundet må støtte sine tillitsvalgte

At saken er krevende for Forskerforbundet gir også professor i strategi og ledelse ved Norges handelshøyskole Lasse Lien uttrykk for. Han mener saken kan bli vanskelig for Forskerforbundet hvis det fremstår som at en tillitsvalgt blir forfulgt og ikke får hjelp av sin egen fagforening.

– Det helt åpenbart strategisk viktige for Forskerforbundet er å støtte sine tillitsvalgte, som mener at de blir sanksjonert. Det har å gjøre med selve eksistensberettigelsen til Forskerforbundet som fagforening. Renommeet til Forskerforbundet vil bli skadet hvis de ikke backer en som blir utsatt for sanksjoner. I tillegg er det kjedelig for Forskerforbundet hvis denne personen gir uttrykk for ikke å være fornøyd med den juridiske hjelpen som Forskerforbundet har gitt, sier Lien.

– Så kan man jo også diskutere om det å gå ut før Forskerforbundet har fått behandlet saken er å lage snubletråder. Det signaliserer i alle fall mistillit til at Forskerforbundet kommer frem til det vedkommende mener er den riktige beslutningen.

– Bergenserne har ikke best informasjon

Lokallaget til Steines ved NTNU har selv gått ut og kritisert lokallaget ved UiB for å blande seg inn i en sak de ikke kjenner godt nok til. Lien mener det kan bli avgjørende for utfallet i saken om Steinnes faktisk har blitt utsatt for sanksjoner fra arbeidsgiver på grunn av sitt fagforeningsengasjement.

– I sånne konflikter vil man gjerne appellere til de argumentene som er mest legitime. For eksempel hvis pilotene streiker argumenterer de med at hvis pilotene ikke får det som de vil, vil flyene dette ned. Og pasienter vil dø hvis ikke legene får det som de vil. Og her vil man appellere til at en forsker er forfulgt. Da er spørsmålet om det prinsipielt viktige i saken her er realiteten i saken. I en sånn situasjon ville jeg tenkt at lokallaget til Steinnes har best informasjon.

– Så for å konkludere: Jeg er enig med bergenserne om at man må stå bak sin mann, men jeg er uenig med bergenserne i at bergenserne har best informasjon om hva som skjer i Trondheim, Sier Lien.

Slik svarer Steinar Vagstad

Steinar Vagstad vil ikke være med på at saken er ment som et utfall mot Forskerforbundet sentralt.

– Nei, det er ikke ment som et slag i ansiktet til Forskerforbundet. Det er kun ment som en støtteerklæring til Kristian Steinnes, sier Vagstad til Forskerforum.

– Jeg mener det er tatt helt ut av proporsjoner å kalle dette en krise. For min del handler dette om en støtteerklæring til en som jeg mener fortjener mer støtte enn han har fått i andre kanaler. Jeg syns denne saken inneholder, utover jussen, noen prinsipielle sider som jeg skulle ønske at forbundet hadde tatt bedre tak i. De prinsipielle sidene handler om arbeidsgivers styringsrett overfor vitenskapelige ansatte.

Peggy Brønn mener saken burde blitt tatt internt i organisasjonen fremfor å luftes i media, og mener det kan fremstå som at det ikke er kultur for å si fra internt. Vagstad er enig i at saken heller burde tas internt enn i media.

– Absolutt. Det er jeg helt enig med henne i. Vi har kultur i Forskerforbundet for at vi kan si fra internt. Det har ikke vært saken. Jeg sa fra internt allerede i juni da saken ble kjent, men det har så vidt jeg vet ikke blitt gjort noe utover det som allerede er kjent i media. Det mener jeg er for lite, men jeg har oppfattet at andre mener man har gjort nok.

– Viktig å støtte ham nå

Til Peggy Brønns påstand om at Vagstad legger ut snubletråder for Forskerforbundet ved å gå ut med støtte før saken er ferdig behandlet, svarer han:

– Jeg ser den. Det var en vurdering av hvor lang tid vi skulle gi dem. Steinnes sto i en situasjon der han ba om rask behandling av saken. Det er en vurderingssak hvor lang behandlingstid man skal tåle. Jeg mente det viktige nå var offentlig støtte til ham. Det kan hende jeg skulle ventet enda litt lenger før jeg gikk ut. Jeg er åpen for det. Men et motspørsmål er om forbundet burde behandlet saken litt raskere.

– Lasse Lien ved NHH mener det prinsipielt viktige i saken er avgjørende for hvordan den skal tolkes, og at det er lokallaget ved NTNU som har best informasjon til å vurdere nettopp det.

– Jeg er helt enig i at de har best informasjon i Trondheim. Det jeg har sagt er at min vurdering og lokallagets vurdering er at vi har nok informasjon til å rykke ut med prinsipiell støtte.

Les også: