Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Kristian Steinnes skuffet over manglende støtte fra Forskerforbundet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. september 2018

– Forskerforbundet har møtt meg med en noe avmålt holdning, sier den tvangsflyttede professoren Kristian Steinnes.

Historieprofessor ved NTNU Kristian Steinnes har blitt omplassert til et annet institutt mot sin vilje. Den tidligere lederen for Forskerforbundet ved NTNU hevder det handler om at han som tillitsvalgt, og senere som medlem av en arbeidsmiljøgruppe, har tatt tak i vanskelige saker ved eget institutt og fakultet. Han sier at ledelsen har valgt å definere det som en personkonflikt mellom han og instituttlederen hans, Tor Einar Fagerland.

–  Jeg har målbåret kritikk på en saklig og konstruktiv måte, men det har ikke falt i god jord, sier han til Forskerforum.

For snart to uker siden søkte Steinnes om økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand fra Forskerforbundet sentralt. Den saken er under behandling. Men Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Bergen (UiB) har besluttet å støtte ham med 40 000 kroner dersom Forskerforbundet sentralt vender tommelen ned.

Ikke imponert over Forskerforbundet

Steinnes har allerede fått juridisk bistand fra Forskerforbundet sentralt, men ønsker også at noen eksterne skal se på saken. Han er ikke så imponert over hvordan han har blitt møtt av fagforeningen.

– Jeg synes Forskerforbundet sentralt har møtt meg med en noe avmålt holdning.  De svarer at arbeidsgiver ser på dette som en arbeidskonflikt, og da må jeg forholde meg til det og flytte. Jeg har bedt om at de eksplisitt skulle gå inn i saken for å vurdere om det er grunnlag for å kalle det en personkonflikt, for jeg mener det kan settes spørsmålstegn ved det, sier han.

Nederst i saken kan du se utdrag fra e-postutvekslingen mellom Steinnes og Forskerforbundet. 

–  Er det en personkonflikt?

Han er klar over at det kan være krevende å gå inn i en slik sak.

– Selvsagt er det vanskelig. Men det hadde vært lurt å gå inn i de mest sentrale dokumentene. Er det en personkonflikt eller er det noe i det jeg sier? Det er en hovedårsak til at jeg er medlem av Forskerforbundet, jeg ønsker juridisk bistand når jeg får problemer.

– Hvordan synes du at du har blitt møtt av Forskerforbundet lokalt?

– Der har holdningen vært enda mer avmålt. Det er kanskje karakteristisk for saken at det er Forskerforbundet ved UiB stiller garanti. Lederen i Forskerforbundet har vært med meg i et par møter, og det er stort sett det hele. De har ikke etterspurt mer informasjon i saken, og jeg oppfatter ikke at de har stått på tilbudssiden her, sier han.

Nå blir Steinnes-saken løftet til øverste hold i Forskerforbundet. Les mer om dette her. 

Slik kommenterer Forskerforbundet

Generalsekretæren Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet har bare denne kommentaren:

–  Jeg har tidligere sagt at vi har en ryggmargsrefleks for å beskytte våre tillitsvalgte. Han har hele tiden hatt tilbud om bistand, både gjennom lokallaget og juridisk gjennom forskerforbundet sentralt. Utover det kan jeg ikke kommentere.

Styreleder i Forskerforbundet ved NTNU  Jon Anders Risvaag sier til Forskerforum:

– Jeg kan ikke gå inn i en polemikk med vårt medlem. Det som er helt klart er at Steinnes  er i sin fulle rett til å være kritisk til rådene han har fått og måten saken har blitt håndtert på. Det må vi ta til etterretning.

Han fortsetter:

– I det øyeblikket det ble klart at HF-fakultetet ønsket å flytte Steinnes, ble saken overført fra lokalt til sentralt nivå i Forskerforbundet. Da ligger saken der, og spørsmål i advokat-klientforhold kan ikke vi blande oss inn i. Men vi har hele tiden sagt at vi stiller opp som støtte for Steinnes og hans advokat hvis de ønsker det. Vi skjønner at han har det vanskelig nå. Hvis han synes vi er avmålte og ikke gir nok støtte, er det beklagelig.

Slik svarte Forskerforbundet Kristian Steinnes (e-post 6. juli): 

Steinnes spør Forskerforbundets advokat om arbeidsgiver står fritt til å definere noe som en personkonflikt, for deretter å handle deretter.

Svar: «Arbeidsgivers subjektive syn på saken er at det foreligger en personalkonflikt og ditt subjektive syn er det motsatte. Selv om du ikke er enig i arbeidsgivers syn, er de i en posisjon hvor deres syn legges til grunn og hvor de er forpliktet til å håndtere/løse det som de anser som en personalsak. (…).»

Steinnes skriver at han har behov for at Forskerforbundet går inn i saken. Dette er ikke en sak som kun kan løses ved å lytte til arbeidsgiver. Han sier at flyttevedtaket skrur opp konfliktnivået ved instituttet betydelig, og viser til at saken har vært i mange medier.

Svar: «Fagansvarlig advokat har vurdert saken din og gitt deg råd ut fra en juridisk vurdering. Jeg kan ikke se at saken i seg selv er endret som følge av avisoppslag i Khrono og Adresseavisen eller av at du er sykemeldt. Når det gjelder arbeidsmiljøet på instituttet, er det arbeidsgivers ansvar å håndtere, det er ikke en sak for Forskerforbundet sentralt (…)»

Forskerforum har bedt om en kommentar fra instituttlederen Tor Einar Fagerland ved Institutt for historiske studier, men han har ikke besvart Forskerforums henvendelse.

  • Les også: