Forskerforbundet vil ikke gi tvangsflyttede Kristian Steinnes støtte til ekstern advokat

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 26. september 2018

Kristian Steinnes får istedet tilbud om ny juridisk vurdering av Forskerforbundets egne advokater. Det bestemte Forskerforbundets hovedstyre i dag.

– Det er ytterst sjelden vi gir støtte til bruk av ekstern advokat. De gangene det skjer er det ofte av kapasitetshensyn, sier Petter Aaslestad.

«Hovedstyret tilbyr en ny juridisk vurdering fra Forskerforbundets egne advokater, og vil invitere Steinnes til et møte for å gå i dialog om hvordan forbundet best mulig kan bistå ham i det videre. Hovedstyret avslår søknaden om støtte til en ekstern advokat.»

Slik lyder styrevedtaket fra Forskerforbundets hovedstyre onsdag 26. september. Styret var kalt inn til et ekstraordinært styremøte for å vurdere søknaden til NTNU-professor Kristian Steinnes. Saken har vakt mye oppmerksomhet den siste tiden etter at styremedlem Steinar Vagstad har gått ut og støttet Steinnes mens søknaden hans fortsatt var til behandling i Forskerforbundets sekretariat. Etter medieoppmerksomheten ble saken løftet opp til forbundets hovedstyre som nå har kommet frem til et enstemmig vedtak.

Sjelden å bruke eksterne advokater

– Vi var veldig opptatt av at det er viktig å ivareta Kristian Steinnes på en god måte. Vi ble enige om at dette var den beste måten vi kunne bistå ham på etter å ha gjennomgått alle saksdokumentene og våre retningslinjer, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Steinnes har selv ønsket å få støtte til ekstern advokat etter å ha signalisert at han ikke er fornøyd med Forskerforbundets håndtering av saken. Steinnes mener at han har blitt omplassert på NTNU etter å ha gjort seg upopulær i sitt arbeid som tillitsvalgt for Forskerforbundet.

– Hvorfor ville dere ikke gi ham støtte til ekstern advokat?

– Vi har kompetente advokater på huset. Vi så det var mulig å kunne videreføre arbeidet de driver med. Det er ytterst sjelden vi gir støtte til bruk av ekstern advokat. De gangene det skjer er det ofte av kapasitetshensyn.

– Underkjenner dere den juridiske vurderingen som er gjort av Forskerforbundets advokater?

– Nei, det gjør vi ikke. Det har vært en del opplysninger som har kommet frem den siste tiden, som kan nyansere det som er sagt tidligere. Det er ytterst sjelden at en sak får så mye oppmerksomhet, så det kan være betryggende å se om det er noen nye vurderinger i saken. Hvis det er slik at tillitsvalgte er urolige for at det kan ligge noen form for gjengjeldelse fra arbeidsgivers side, er det veldig alvorlig, og vi må være sikre på at vi har belyst alle sider av saken.

– Har det dukket opp nye opplysninger som indikerer at han har blitt utsatt for sanksjoner på grunn av sitt fagforeningsengasjement?

– Det er ikke sånn som vi kan se med det blotte øye, men det kan jurister gå inn og vurdere.

– Kan ikke bruke tid på krangling

Forskerforbundets lokallag ved NTNU har motsatt seg at lokallaget ved Universitetet i Bergen har involvert seg og lovet støtte til Steinnes.

– Har det vært diskusjon i styret om uenigheten mellom lokallagene?

– Vi var på overtid, så vi har bare sagt at vi tar brevet fra lokallaget ved NTNU til etterretning. Men at lokallagene har kranglet åpent i media, har vært veldig krevende. Jeg er opptatt av at Forskerforbundet skal være en slagkraftig organisasjon utad. Da bør vi ikke bruke tid på intern krangling. Jeg er glad for at vi nå har fått et enstemmig vedtak i styret.

Steinnes skuffet

Selv sier Kristian Steinnes til Forskerforum at han er i stuss over styrets beslutning.

– Jeg er skuffet over beslutningen.

Han vil nå ta litt betenkningstid før han svarer på hva han vil gjøre med Forskerforbundets invitasjon til å gå i dialog om saken videre.

– Det har jeg ikke fått tid til å tenke på ennå. Men jeg er interessert i å få saken belyst. Jeg er allerede i kontakt med en ekstern advokat. Jeg må avklare denne situasjonen før jeg tar endelig beslutning.

Steinnes sier han har opplevd ikke å få den støtten han hadde håpet på internt, og at det var årsaken til at han søkte om støtte til ekstern advokat.

– Jeg er jo glad for at de vil se grundig på saken. Men jeg ba Forskerforbundet sentralt om å gå inn i den tidlig i juli, og jeg sendte inn mye dokumentasjon tidlig i juni, så jeg er vel litt i stuss over det som skjer finner det underlig at de først nå tilbyr seg å gå inn i saken.

LES OGSÅ: