Store inntektsforskjeller blant rektorene
LUKK
Annonse
Annonse

Store inntektsforskjeller blant rektorene

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 18. oktober 2013 kl. 10:31

Rektorene på BI, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo tjente mest av universitets- og høyskolelederne i 2012. - Rektorene tjener lite, mener lønnsekspert.

store-inntektsforskjeller-blant-rektorene


Nylig avgått kunnskapsminister Kristin Halvorsen tjente ca. 1 millioner kroner ifølge skattelistene.

Fakta
<

Se oversikten over universitets- og høyskoletoppenes inntekter nederst på siden.

Med en registrert inntekt på 2,6 millioner kroner, er rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI den rektoren ved de største universitetene og høyskolene med klart høyest inntekt.

Forskningsråd-topp på topp

Det viser tall fra skattelistene for 2012, som ble offentliggjort dag. BI-rektoren følges av nylig avgåtte rektor for Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, som i sitt siste fulle år som rektor hadde en inntekt på nesten 1,7 millioner kroner. Han slår dermed rektor for landets største universitet, Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo, som hadde en registrert inntekt på 1,5 millioner kroner.

Den eneste i sektoren som kommer i nærheten av Colbjørnsen er administrerende direktør for Norges Forskningsråd, Arvid Hallén, som hadde en inntekt på drøyt 1,9 millioner kroner i 2012. Øverste politiske leder i sektoren, nylig avgåtte kunnskapsminister Kristin Halvorsen, er registrert med en inntekt på 1 million kroner. 

Advarer mot å bruke skattelistetall

Professor Bård Kuvaas ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI advarer imidlertid mot å konkludere ut ifra tallene som vises i skattelistene. Tallene kan være misvisende fordi de viser nettoinntekt og netto formue, hvor fradrag, som renter på boliglån, er trukket fra.

– For det første er dette er nettoinntekten og for det andre kan det hende de har sideinntekter fra forfatterskap og annet. Det er vanskelig å si ut ifra disse tallene hvilken lønn de får fra institusjonene, sier Kuvaas. – Vi som jobber faglig på BI har ofte mye høyere inntekt enn det vi får fra BI, av samme grunner. Jeg vet ikke hvor aktuelt det er for rektorene, men det er også mange som har to stillinger, ved at de har bistillinger ved andre universiteter, sier Kuvaas.

– Lave rektorlønninger

Lønnsspennet for en statlig ansatt universitetsrektor strekker seg fra lønnstrinn 54 til lønnstrinn 101, som innebærer en lønn på mellom 445 000 og 1 215 800. De fleste rektorene ved de statlige institusjonene står oppført i skattelistene med en inntekt på rundt millionen. Kuvaas, som er ekspert på lederlønninger, syns ikke det særlig høyt for en slik stilling.

– Hvis du ser på størrelsen på institusjonene de leder, er ikke det høye tall i mine øyne. Jeg syns det er lite. Det er store institusjoner og jeg tror det er tøffere å lede professorer og førsteamanuenser enn å lede folk i oljeindustrien. Vi er nok litt mindre strigla og sier litt mer ifra enn det som er vanlig i andre sektorer. Og jeg tror ikke arbeidspresset er noe mindre heller, sier Kuvaas.

 

Universitets- og høyskolerektorenes inntekter i 2012:
(Enkelte rektorer har gått av siden 2012. Oversikten viser inntektene for de som satt i jobben i inntektsåret)

Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI:
Inntekt: 2 659 730. Formue: 1 600 532. Utlignet skatt: 1 205 358

Jarle Aarbakke, avgått rektor ved Universitetet i Tromsø:
Inntekt: 1 681 905. Formue: 1 298 868. Utlignet skatt: 700 166

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo.
Inntekt: 1 566 344. Formue: 0. Utlignet skatt: 636 061

Pål Andreas Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland:
Inntekt: 1 296 984. Formue: 2 183 506. Utlignet skatt: 568 275

Torbjørn Digernes, avgått rektor ved NTNU:
Inntekt: 1 278 171. Formue: 3 035 040. Utlignet skatt: 562 976

Trond Michael Andersen, nylig avgått rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Inntekt: 1 023 525. Formue: 0. Utlignet skatt: 448 360

Torunn Lauvdal, rektor ved Universitetet i Agder:
Inntekt: 1 021 019. Formue: 172 920. Utlignet skatt: 437 570.

Jan I. Haaland, rektor ved Norges handelshøyskole i Bergen:
Inntekt: 982 607. Formue: 1 496 956. Utlignet skatt: 412 684

Sigmund Grønmo, avgått rektor ved Universitetet i Bergen.
Inntekt: 950 059. Formue: 0. Utlignet skatt: 417 628

Kari Toverud Jensen, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Inntekt: 926 332. Formue: 1 092 326. Utlignet skatt: 381 589

Hans Fredrik Hoen, avgått rektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Inntekt: 925 583. Formue: 0. Utlignet skatt: 388 051

Marit Boysesen, rektor ved Universitetet i Stavanger:
Inntekt: 923 411. Formue: 0. Utlignet skatt: 407 647.

Ole Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen.
Inntekt: 917 825. Formue: 2 524 116. Utlignet skatt: 391 648

 

Andre topper i sektoren:

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.
Inntekt: 1 925 364. Formue: 2 754 418. Utlignet skatt: 875 318

Terje Mørland, direktør i NOKUT:
Inntekt: 1 078 129. Formue: 2 207 040. Utlignet skatt: 466 632

Kristin Halvorsen, nylig avgått kunnskapsminister:
Inntekt: 1 016 509. Formue: 403 050. Utlignet skatt: 434 261

Ola Stave, generalsekretær i Universitets- og høyskolerådet.
Inntekt: 836 342. Formue: Utlignet skatt: 347 043