– Studenter og forelesere blir produkter
LUKK
Annonse
Annonse

– Studenter og forelesere blir produkter

Av Julia Loge

Publisert 10. januar 2020

Høyere utdanning blir stadig mer avhengig av kommersielle plattformer, skriver femten nederlandske universitets- og høgskolerektorer.

I desember skrev de nederlandske rektorene et innlegg i avisen De Volkskrant, skriver Uniforum.

Der trekker de fram mange eksempler fra Nederland: De digitale læringsplattformene Canvas og Blackboard brukes til å utveksle informasjon mellom studenter og forelesere. Turnitin brukes til å avdekke plagiering, mens åpne online kurs bruker de amerikanske læringsplattformene Coursera og EdX. Applikasjoner, eposttjenester, operativsystemer og skytjenester leveres av Google og Microsoft. Forskere bruker også en rekke kommersielle tjenester som ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar, SciVal, Slack og YouTube i forskning og undervisning.

Lite innflytelse

Disse plattformene er attraktive fordi de er rimelige, slår rektorene fast. Men inntjeningsmodellen til disse selskapene baserer seg i hovedsak på innsamling av brukerdata som brukes til å lage personaliserte annonser og tjenester. Studentene og foreleserne blir dermed produkter.

Dataene tilhører ikke lengre dem, universitetet eller høgskolen, advarer rektorene som understreker at det prinsipielt ikke er noe galt i å benytte kommersielle digitale tjenester. Problemet er at nederlandske universiteter og høgskoler har liten eller ingen innflytelse på hvordan data samles inn og personaliseres.

Markedet domineres av et mindre antall store selskaper. Konsekvensen for institusjonene blir redusert valgfrihet, avhengighet og en svekket forhandlingsposisjon, skriver rektorene i brevet.

Støtte fra UiO

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, støtter oppropet fra de nederlandske universitetstoppene.

 – Vi deler verdiene om at vår virksomhet skal være åpen og tilgjengelig. Det er en bekymringsfull utvikling dersom digitalisering medfører privatisering av høyere utdanning, kommenterer Stølen i en epost til Uniforum.

Han sier at UiO bruker færre skytjenesterenn mange andre og har utviklet egne tjenester for å sikre norsk lovgivning og personvern.

  • Les også: