Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Svenske universiteter har sagt opp Elsevier

Av Julia Loge

Publisert 31. mai 2018

Universitetsbibliotekene krevde en mer «bærekraftig prismodell» og en ordning som la bedre til rette for åpen tilgang.

I fjor brukte svenske universiteter og høyskoler 13 millioner svenske kroner på å publisere i Elseviers tidsskrifter med åpen tilgang, i tillegg til rundt 120 millioner svenske kroner som abonnementene kostet i 2017, ifølge en pressemelding.

Svenske myndigheter har som mål at all offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2026. Derfor ønsket de en avtale som la til rette for å betale for publisering, men ikke for lesing av artikler, tilsvarende det ønsket som i februar førte til brudd mellom norske forhandlere og forlagene Wiley og Taylor & Francis.

– Vi må ta kontrollen over de totale publiseringskostnadene, for vi ser en tendens som går i retning av raskt stigende kostnader både for lesing og publisering. Det nåværende systemet for vitenskapelig publisering må endres. Vår eneste mulighet til å oppnå dette er ved å ikke fornye avtaler som ikke lever opp til kravene om en bærekraftig overgang til åpen tilgang, sier Astrid Söderbergh Widding, rektor for Stockholms universitet og forhandlingsleder.

Fra 1. juli får ikke lenger svenske forskere og studenter tilgang til nytt materiale som blir publisert i et Elsevier-tidsskrift, men ifølge den nåværende avtalen beholder de tilgangen til materiale publisert til og med 30. juni. Bibsamkonsortiet forhandlet avtalen på vegne av universiteter, høyskoler og myndighetene.

  • Les mer: