To prosent til universiteter og høyskoler
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbudsjett 2015:

To prosent til universiteter og høyskoler

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 8. oktober 2014 kl. 10:25

Overføringene til landets universiteter og høyskoler bikker for første gang 30 milliarder kroner.

to-prosent-til-universiteter-og-h-yskoler


– Vi vil prioritere to viktige bygg som støtter opp under de målene vi har satt oss i langtidsplanen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta
<

– Noe av det som prioriteres er satsingen på utviklingen av verdensledende fagmiljøer, midler til arbeidet med å lage en ny struktur i sektoren, flere rekrutteringsstillinger og penger til utstyr og universitetsbygg.

Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet for 2015. I regjeringens første egne statsbudsjett får Kunnskapsdepartementets portefølje en vekst på over fem milliarder. For universitetene og høyskolenes del innebærer neste års budsjett en vekst på 1,1 milliarder kroner til 30,9 milliarder kroner. Det er en nominell vekst på 5,5 prosent, men utgjør en realvekst på over to prosent fra 2014, skriver Kunnskapsdepartementet.

Skal nå BNP-mål

I Kunnskapsdepartementets fremleggelse av budsjettet understrekes det at regjeringen på budsjettdagen også vil legge frem langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. I den vil det foreslås å bruke 2,1 milliarder mer på forskning og utvikling (FoU), og at målet om statlige bevilgninger på én prosent av BNP til FoU skal nås innen år 2019-2020.

– I langtidsplanen staker vi ut kursen for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. Skal vi lykkes med det, er vi helt avhengige av forskning og utdanning av fremragende kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Satser på rekruttering av toppforskere

I budsjettet for 2015 følger regjeringen opp langtidsplanen med over 660 millioner kroner. Blant de største tiltakene er 100 millioner kroner til en satsing på verdensledende fagmiljøer, 100 millioner kroner til forskningsinfrastruktur, 60 millioner kroner til fri prosjektstøtte og 115 millioner kroner for å stimulere til økt norsk deltakelse i Horisont 2020. 

Støtten til verdensledende fagmiljøer på 100 millioner skal blant annet brukes på å rekruttere internasjonale toppforskere. Det er en ordning som er utprøvd i Sverige, hvor toppforskere rekrutteres med løfte om langsiktig finansiering av forskningen sin.

Infrastruktur opp, byråkrati ned

Regjeringen foreslår også 85 millioner kroner til oppgradering av universitetsbygg. Det forutsettes at institusjonene legger inn en tilsvarende egenandel til oppgraderingen. 

– Vi vil prioritere to viktige bygg som støtter opp under de målene vi har satt oss i langtidsplanen, et nytt bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim, sier Røe Isaksen.

Videre foreslår regjeringen 57 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger, primært i profesjonsutdanningene. 

Regjeringens mål om å avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor gjelder også universiteter og høyskoler. Budsjettrammen til sektoren kuttes med om lag 150 millioner kroner. Dette bruker regjeringen til nye satsinger på utdannings- og forskningsfeltet.