Tror på russiske kollegaer
LUKK
Annonse
Annonse

Tror på russiske kollegaer

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 9. februar 2015 kl. 15:03

Universitetet i Tromsøs samarbeidspartner i Russland nekter for homodiskriminering. Rektor Anne Husebekk setter sin lit til at det er sant.

tror-p--russiske-kollegaer


Rektor ved Narfu, Elena Kudryashova, møtte rektor ved Universitetet i Tromsø etter anklager om homodiskriminering.

tror-p--russiske-kollegaer


Viserektor for internasjonalt samarbeid ved Narfu, Marina Kalinina, stilte også i møtet med Universitetet i Tromsøs rektor.

Fakta
<

– Jeg tok dette opp med rektor og viserektor for internasjonalt samarbeid ved Narfu og vi diskuterte artikkelen fra Forskerforum som de kjente godt til. De forsikret meg om at det ikke var noen diskriminering på bakgrunn av seksuell legning på Narfu, og at den oppsigelsen det var snakk om hadde andre grunner, sier rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Møtet mellom rektorene kom i stand etter en nyhetsartikkel i Forskerforum som omtalte påstått trakassering og forfølgelse av ansatte ved Northern (arctic) federal university (Narfu) i Arkhangelsk. Tre ansatte fortalte om reaksjoner som strakk seg fra advarsler til avskjed, som etter de ansattes oppfatning skyldtes deres engasjement i homo-organisasjonen Rakurs. Universitetet har senere svart benektende på anklagene etter at rektor Anne Husebekk varslet at hun ville ta opp saken i et møte med rektor ved Narfu.

– Ikke naiv

I etterkant av møtet forteller Husebekk at Narfus ledelse forsikrer at de ikke bryr seg med folks sivile aktiviteter.

– Jeg spurte også om de ansatte hadde noen restriksjoner rundt det å være aktiv i foreningen Rakurs. De sa at de hadde ingen betenkeligheter med hva folk gjorde på fritiden, og understreket igjen at det var ingen jobbdiskriminering på bakgrunn i legning, sier rektor Anne Husebekk.

Hun forteller at hun velger å tro på den russiske rektorens fremstilling av saken.

– De er gode samarbeidspartnere og kollegaer for oss, så jeg velger å tro på det de sier. Selvfølgelig er jeg klar over det offisielle synet på homofili i Russland og er ikke naiv i forhold til at universitetene må følge den offisielle politikken til presidenten. Men jeg må stole på folk som sitter på kontoret mitt og forteller en historie.

– Hva vil Universitetet i Tromsø gjøre videre i denne saken?

– Akkurat den saken er fra min side avsluttet, men jeg vil selvfølgelig være oppmerksom på problematikken i fremtiden.

– Du er klar over hvilket regime homofile i Russland lever under – tror du virkelig at opplevelsen disse tre homoaktivistene forteller om fra et statlig universitet har ingenting å gjøre med nettopp det faktum at de er homoaktivister?

– Jeg har nå to kilder til informasjon. Det ene er det som står i Forskerforum og det andre er det de sier og det tilsvaret de har gitt til dere. Når de sier at seksuell legning ikke ligger til grunn for oppsigelse eller tilrettesetting i arbeidslivet, må jeg tro på det.

Blir styresak

Husebekk understreker samtidig at hun var tydelig på Universitetet i Tromsøs syn på diskriminering av homofile og andre grupper.

– Jeg var helt klar på at det er helt uakseptabelt fra vår side å diskriminere på bakgrunn av seksuell legning, religion eller etnisitet. Der er vi helt klare og på linje med norsk politikk.

– Hvordan reagerte ledelsen ved Narfu på det du hadde å si?

– De var relativt rolige, men engasjerte.

– Betyr «engasjert» at de var opprørte?

– De var ivrige etter å forklare sin versjon av det som hadde kommet frem.

Rektor Anne Husebekk vil også orientere om saken i kommende styremøte ved Universitetet i Tromsø.