– UiO skal øve, pleie og forsvare akademiske verdier hver dag
Annonse
Annonse

Romjulsenquete:

– UiO skal øve, pleie og forsvare akademiske verdier hver dag

Av Lina Christensen

Publisert 20. desember 2019

– Aktører som stiller spørsmål ved betydningen til vitenskapelig kunnskap truer akademiske verdier, sier Svein Stølen.

Hva har skjedd i løpet av året som har gått, hvilke saker blir sentrale i 2020, hva har endret seg det siste tiåret og hva burde ligge under juletreet? Vi har spurt et knippe sentrale personer innen forskning og høyere utdanning.

I dag spør vi rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen. Han er bekymret for universitetenes handlingsrom i flere land. Derfor skal UiO jobbe for å pleie den akademiske friheten, sier han.

Annonse

– Hva er det viktigste som har skjedd i 2019?
– Det viktigste skjer i hverdagen i universitetets vakre indre. I 2019 har våre forskere hentet elleve ERC-tildelinger. Våre fagfolk er med i tre av fire nye sentere for fremragende utdanning. Vi tar kunnskap i bruk og utvikler vårt sterke engasjement med Oslo via initativ som Oslo Science City, Oslo Peace Days og Oslo Bystudio. Universitetet i Oslo lykkes i bredden; med forskning, utdanning, innovasjon og samfunnsengasjement. Samtidig lykkes vi også på andre områder. Midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte er for eksempel redusert med over fem prosentpoeng på to år.

Midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte er redusert med over fem prosentpoeng på to år.

– Hvilke saker blir sentrale i 2020?
– Vi jobber rolig og langsiktig videre. Universitetsstyret har vedtatt første versjon av en ambisiøs plan for å redusere vårt klimagassfotavtrykk. Strategi 2030 landes i februar, og vi skal deretter lage en helhetlig klima- og miljøstrategi. Videre avslutter vi i 2020 vår gjennomgang av hele vårt innovasjonssystem, Circle U, og en ny karrierepolitikk er nye initiativer som peker fremover og som vil prege UiO i årene som kommer. Viktigere enn noe blir å beholde råderetten over vår eiendomsmasse. Det er en strategisk kraft som for eksempel har tillatt oss å være en driver i koplingen mellom kunnskap, arbeidsliv og byutvikling gjennom Oslo Science City.

– Hva er de største endringene som har skjedd siden 2010?
– Det er tydeliggjort at verdens bærekraft og tåleevne er i spill. Klimaendringene truer både natur og samfunn. Energitilfang, ulikhet, polarisering, religiøse konflikter og migrasjon er andre komplekse og gjensidig relaterte utfordringer. Dette utfordrer også universitetet. Det er tid for handling!

– Vi har videre sett en utvikling i flere land som vekker bekymring, der universitetets handlingsrom utfordres åpenlyst av regjeringers direkte inngrep i akademiske spørsmål. Andre åpenbare trusler mot akademiske verdier kommer fra samfunnsaktører som fremmer anti-intellektualisme og stiller spørsmål ved betydningen til vitenskapelig kunnskap. Derfor skal vi øve, pleie og forsvare akademiske verdier hver dag på UiO: på campus, og utenfor, i samspill med samfunn, politikk og næringsliv, både på nasjonalt, europeisk og globalt nivå.

– Hva skulle du ønske at lå under treet i år?
– At vi sammen bruker våre frie tankers kraft i en global dugnad for å sikre menneskehetens og klodens overlevelse.