Unio trapper opp streiken. Disse virksomhetene rammes.
LUKK

Unio trapper opp streiken. Disse virksomhetene rammes.

Av Forskerforum

Publisert 3. juni 2024 kl. 09:27

600 universitetsansatte er i streik fra mandag. I tillegg rammes blant annet Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket og FHI.

Mandag tas ytterligere 1736 Unio-medlemmer ut – og til sammen vil over 3300 ansatte være i streik.

– Med dette omfattende uttaket understreker vi hvor alvorlig situasjonen er, sier Ørjan Hjortland, leder av Unio stats streikekomité og nestleder i Politiets Fellesforbund i en pressemelding.

Nasjonalbibliotekets leveranse til forskere, service til publikum og tilgang til Nasjonalbibliotekets materiale blir svekket. På universiteter og høyskolene vil det spesielt gå ut over lærer -og sykepleierutdanningene, opplyser Unio.

Hjortland sier de beklager at dette rammer studentene.

– Men vi mener vi også tar kampen for dem – at de skal få gode lønnsvilkår når de er ferdig utdannet og skal inn i viktige jobber i velferdsstaten, sier Hjortland.

Unio stat i streik

* Arbeidstilsynet

* Arkivverket

* Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

* Finnmark politidistrikt

* Folkehelseinstituttet

* Høgskolen i Østfold

* Høyskolen på Vestlandet

* Kripos

* Kunnskapsdepartementet

* Meteorologisk institutt

* Nav

* Nasjonalbiblioteket

* Norges geologiske undersøkelse

* Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MNBU)

* Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

* Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

* Oslo politidistrikt

* Oslo Met – storbyuniversitetet

* Politidirektoratet

* Politihøgskolen

* Riksantikvaren

* Sametinget/Samediggi

* Samisk høgskole

* Samisk videregående skole

* Skatteetaten

* Sørvest politidistrikt

* Sørøst politidistrikt

* Trøndelag politidistrikt

* Universitetet i Bergen

* Universitetet i Oslo

* Universitetet i Stavanger

* Universitetet i Sørøst-Norge

* Vest politidistrikt

* Veterinærinstituttet

* Økokrim

* Øst politidistrikt

Størst konsekvenser for helsefagene

For studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) betyr streiken blant annet at elleve eksamener må utsettes. Mer enn 250 studenter blir berørt, opplyser UiS på sine nettsider.

I tillegg vil cirka 70 emner, bachelor- og masteroppgaver få utsatt sensur. Totalt vil cirka 1700–2500 kandidater bli berørt, ifølge universitetet.

Streiken ser foreløpig ut til å få størst konsekvenser på helsefagene. Her vil om lag 80 studenter få utsatt autorisasjon som sykepleiere og spesialsykepleiere.

Ved Universitetet i Stavanger vil til sammen 169 arbeidstakere være i streik fra mandag.

Flere eksamener kan bli utsatt

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er 192 ansatte i streik fra mandag. De opplyser på sine nettsider at én eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir utsatt denne uken.

– Utover dette vet vi om ytterligere sju eksamener som må utsettes senere i juni hvis streiken fortsetter, opplyser UiB.

Det er i så fall en skoleeksamen i uke 24 og seks muntlige eksamener uken etter.

De skriver videre at det foreløpig ikke ser ut til at noen skoleeksamener eller hjemmeeksamener vil bli berørt av streiken, verken for Det humanistiske fakultet eller Det psykologiske fakultet, som også er berørt av streiken.

– Du vil få beskjed

Spesialbibliotekar Bettina Grødem Knutsen på streikevakt utenfor Oslomet fredag. Foto: Asle Olav Rønning

Ved Universitetet i Oslo (UiO) bes studentene om å følge med på beskjeder fra sitt fakultet. Fra mandag er 103 ansatte ved UiO i streik.

– Du vil få direkte informasjon om eksamen eller undervisningen din er berørt, opplyser universitetet.

Universitetet i Sørøst-Norge opplyser at 154 ansatte er i streik fra mandag, de aller fleste på campus Vestfold.

De opplyser at de eksamen kan bli utsatt, sensur kan bli forsinket og at vitnemål kan bli forsinket.

– Hvis din eksamen blir utsatt vil du få beskjed på epost, som hovedregel senest klokken 10 dagen før. Så snart som mulig etter at streiken er avsluttet, blir det satt opp nye eksamensdatoer, skriver de videre.

NTNU skriver på sine nettsider at streikeuttaket kan bety avlyst undervisning, og avlyste/utsatte eksamener.

Kan påvirke byggeprosjekter

Opptrappingen av streiken fører også til at åtte Unio-medlemmer hos Meteorologisk institutt i Oslo og Bergen tas ut i streik mandag. Blant disse er fem TV-meteorologer.

– De mest synlige konsekvensene er at vi blir mindre til stede på TV og i radio, sier værvarslingsdirektør Bård Fjukstad i Meteorologisk institutt.

Hos Riksantikvaren tas nesten 50 medlemmer ut i streik, noe som kan påvirke byggeprosjekter, og undersøkelser og svar som kan være viktig for innbyggerne.

Redusert kapasitet ved FHI

23 ansatte ved Folkehelseinstituttet (FHI) er tatt ut i streik i forbindelse med mandagens opptrapping. Skadedyrkontrollen og kommunikasjonsavdelingen rammes.

Det skriver FHI i en pressemelding mandag.

– Flere medarbeidere ved FHI er tatt ut i streik. Det vil redusere instituttets aktivitet innen de gjeldende områdene så lenge streiken pågår. Vi ber om forståelse for dette og kommer nærmere tilbake til de av våre samarbeidspartnere som blir berørt, skriver de.

De skriver blant annet at det er svært redusert kapasitet på rådgiving om skadedyr.

– Dette innebærer blant annet at rådgivningstelefonen ikke betjenes under streiken, samt at henvendelser og innsendte prøver ikke vil bli vurdert så lenge streiken pågår, skriver de.

De skriver også at flere av instituttets kommunikasjonsrådgivere er tatt ut i streik, noe som innebærer redusert bistand til media så lenge streiken pågår. På FHIs nettsider er en liste over datoer med sterkt redusert kapasitet.

Fortsetter med full styrke

Søndag kveld avsluttet regjeringen streiken til Akademikerne med tvungen lønnsnemnd, men Unio fortsetter sin streik med full styrke.

Ifølge regjeringen stanset de Akademikerne-streiken fordi utvidelsen av streiken fra mandag ville medført at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke kunne ivareta kritiske oppgaver ved uønskede hendelser.

Unio opplyser at deres mål fremdeles er å få staten tilbake til forhandlingsbordet.

– Staten kan enkelt avblåse streiken ved å forlenge tariffavtalen som vi ble enige om for to år siden, sier leder Guro Lind i Unio stat.

Les også: