– Vanskeligere kamp mot midlertidighet
LUKK

- Vanskeligere kamp mot midlertidighet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. januar 2015 kl. 13:50

Kampen mot midlertidighet ved universiteter og høyskoler kan bli tyngre med ny arbeidsmiljølov. Det frykter tillitsvalgte som forbereder seg til streik.

--vanskeligere-kamp-mot-midlertidighet


Forslaget til ny arbeidsmiljølov vil også gjøre det vanskeligere å kjempe mot bruk av midlertidige kontrakter i staten, sier hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Oslo, Kristian Mollestad.

Fakta
  • En ekspertgruppe ledet av Torbjørn Hægeland la 7. januar fram en rapport om nytt finansieringssystem for UH-sektoren.
  • Gruppen anbefaler Ã¥ innføre tre–fire-Ã¥rige utviklingsavtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
  • Avtalene skal sette kvalitative mÃ¥l for kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens profil.
  • Avtalene skal knyttes opp mot fem prosent av grunnbevilgningen.
  • Høringsfrist er 9. februar.

– Dette setter kampen mot midlertidighet langt tilbake, og det tror jeg mange av våre medlemmer ser.

Annonse

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo, Kristian Mollestad er i ferd med å forberede seg til den landsomfattende politiske streiken onsdag 28. januar. Selv om endringene i arbeidsmiljøloven ikke påvirker ansatte i universitets- og høyskolesektoren like direkte som ansatte i privat sektor, håper han på stor oppslutning ved universitetet.  

– Jeg forventer at det skal komme veldig mange. Jeg tror mange ser at dette er en utfordring også for vår sektor, sier Mollestad.

Går ut over statsansatte

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven som skal gjøre det lettere å ansette folk i midlertidige kontrakter. I dag er det liten adgang til det gjennom arbeidsmiljøloven, som regulerer ansattforhold i privat sektor. I statlig sektor er det derimot vide muligheter til å ansette midlertidig. Det viser seg også i ansattstatistikken i universitets- og høyskolesektoren (UH) – bruken av midlertidige kontrakter er dobbelt så høy som i privat sektor.

– Alle Forskerforbundets medlemmer som er utenfor tjenestemannsloven blir direkte berørt av lovforslaget. Ved forskningsinstituttene har man for eksempel klart å holde bruken av midlertidige kontrakter nede. Dette vil kunne få store konsekvenser for dem. Og for våre medlemmer ved universitetet kan det få indirekte konsekvenser. Vi har kunnet vise til instituttsektoren og at det går an å få til det man ønsker selv om man har fast ansatte. Nå blir momentet i vår kamp forskjøvet. Det er en reell bekymring – nå blir det en vanskeligere kamp mot midlertidighet i staten, sier Mollestad.

– Arbeidslivet er fleksibelt nok

Også ved NTNU er det bekymring for at midlertidighetskampen ved universitetet skal bli tyngre.

– Midlertidigheten kan faktisk øke også i UH-sektoren på grunn av dette, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Gry Eva Alterskjær.

– Det kan bli en indirekte konsekvens hvis forståelsen for behovet for fast ansettelse minker. Å få ned midlertidigheten er et ønske og en kamp vi kjemper i UH-sektoren. Dette lovforslaget vil ikke bidra til å oppnå det, sier Alterskjær.

Hun mener derfor universitets- og høyskoleansatte har god grunn til å delta i streiken selv om de ikke berøres direkte av endringene som er foreslått.

– Vi ser hvilke resultater det får å ha en utvidet adgang til midlertidighet. Vi har allerede store utfordringer med det i UH-sektoren. Ved NTNU har vi jevnlig saker gående med folk som har vært ansatt midlertidig over veldig lang tid. Vi har forskere som er midlertidig ansatt i både 6, 7, 8 og 10 år. Argumentet om at endringer i arbeidsmiljøloven skal gi muligheter for flere å få prøvd seg, ser ikke vi. Det er ikke nye folk som kommer inn – det er de samme folkene som blir midlertidig ansatt på ny.  Grensene tøyes og ordningen misbrukes. Arbeidslivet er mer enn nok fleksibelt allerede, sier hun.

Heldige i instituttsektoren

Ved forskningsinstituttet SINTEF er hovedtillitsvalgt Kari Skarholt også bekymret for konsekvensene. Hun forteller at svært få forskere ved instituttet er midlertidig ansatt i dag.

– Vi ønsker å ta vare på og beskytte arbeidsmiljøloven slik den er i dag fordi vi er opptatt av at arbeidsmiljøloven skal gi gode arbeidsbetingelser for oss som er forskere. Vi er redd for at betingelsene skal forverres om loven endres. Flere midlertidige stillinger vil gi dårligere arbeidsvilkår, sier Skarholt.

Hun forteller at midlertidighetsproblematikken er ganske ny for de ansatte ved SINTEF, nettopp fordi det er så uvanlig i instituttsektoren.

– I SINTEF har man et prinsipp om at man skal ha fast ansettelse i de aller fleste tilfeller. Midlertidig ansettelse har ikke vært noen kampsak for oss, for det er så få som er midlertidig ansatt. Denne lovendringen kan få konsekvenser for oss, men i dag har vi vært så heldige at strategien har vært fast ansettelse, sier hun.

– Mange vil møte opp

Nå håper de tillitsvalgte på stor oppslutning under onsdagens demonstrasjoner. Den politiske streiken arrangeres i felleskap av hovedsammenslutningene LO, YS og Unio, som Forskerforbundet er tilknyttet. Det meldes om demonstrasjoner i 130 byer og tettsteder fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.  Hovedarrangementene blir foran Stortinget i Oslo, på Torgallmenningen i Bergen, Torget i Stavanger, Stortorget i Tromsø og Torget i Trondheim. De fleste arrangementene begynner mellom 14.00 og 14.30 og skal vare i to timer.

I Trondheim tror Gry Eva Alterskjær og Kari Skarholt på stor oppslutning.

– Det har vært en del henvendelser og jeg har inntrykk av at det er mange som vil møte opp. Det er mange ved NTNU som er enig i demonstrasjonen mot arbeidsmiljøloven, spesielt når det gjelder det som går på midlertidighet. Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på at dette er noe folk syns er riktig å demonstrere mot, sier Gry Eva Alterskjær ved NTNU.

– Jeg tror at markeringen vil bli stor og at den vil bli lagt merke til. Det er en viktig markering som jeg tror kan påvirke den videre beslutningsprosessen, sier Skarholt ved SINTEF.