Varsler om trakassering og utskjelling ved NTNU-institutt

Av Lina Christensen

Publisert 17. oktober 2019

NTNU har mottatt 20 varsler fra ansatte ved Institutt for historiske studier i perioden 2015 til 2018.

Ansatte ved instituttet varsler om kritikkverdige forhold som frykt, redsel, trakassering og utskjelling, skriver Adresseavisen. Varslene gjelder perioden 2015 til 2018.

I varslene reagerer blant annet flere på at noen gjør én personalsak om til et generelt arbeidsmiljøproblem på hele instituttet. Noen varslere mener konfliktene handler om uenighet i én bestemt ansettelsessak der den eller de det blir varslet mot, ikke fikk viljen sin, skriver Adresseavisen. Avisen gjengir deler av flere av varslene. Det er ikke kjent hvem som står bak varslene, hvem det er varslet mot eller hvem som har mottatt varslene.

Utskjelling og aggressive ordlag

I et varsel fra mai 2015 beskriver en ansatt utskjelling og aggressiv ordbruk:

«Det som for meg ble uutholdelig var situasjonen etter tilsetting av ny universitetslektor i (…) I perioden etter opplevde jeg det som svært lite hyggelig å gå på jobb. Jeg opplevde at jeg ble oversett og at jeg ble skjelt ut. Jeg ble, i det jeg opplevde som aggressive ordelag, fortalt at arbeidet mitt ikke spilte noen rolle, og at ingen brydde seg om hva jeg mente. Jeg har sluttet å telle hvor mange ganger jeg har blitt kalt naiv, men jeg vil beskrive det som systematisk.»

I et annet varsel fra februar 2016 beskriver en ansatt hvordan kollegaer har kalt han/henne en løgner:

«Det er svært tynne vegger mellom (…) og mitt kontor, og det er svært ofte umulig å unngå å overhøre samtalene som føres hos (…), særlig fordi samtalene føres med relativ høy lydstyrke. Ved flere tilfeller i forrige uke pågikk det samtaler der jeg ble stemplet som løgner.»

Konfliktfylt institutt siden 2013

Arbeidsmiljøet på Institutt for historiske studier har vært konfliktfylt helt siden 2013, da instituttet gikk fra valgt til ansatt ledelse, ifølge en faktaundersøkelse. Saken nådde imidlertid mediene forrige sommer, da 12 ansatte kontaktet Khrono i protest mot at en tidligere tillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Steinnes, var foreslått omplassert til et annet institutt. Så sendte en tilsvarende stor gruppe ansatte et annet brev, der de støttet instituttleder. Instituttleder Tor Einar Fagerland trakk seg i oktober 2018.

Rektor har nå foreslått å flytte en forskergruppe ut av instituttet. På neste styremøte, 31. oktober, skal styret vedta organiseringen av instituttet.

  • Les også: