Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

NTNU: Rapport avdekker store konflikter og uforsvarlig arbeidsmiljø

Av Jørgen Svarstad

Publisert 13. juni 2019

– Vi kan ikke la ansatte stå i dette lengre, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby til Universitetsavisa.


Institutt for historiske studier ved NTNU preges av alvorlige konflikter mellom ansatte. Det har blant annet resultert i at professor Kristian Steinnes har blitt tvangsflyttet til et annet institutt. I oktober i fjor gikk instituttleder Tor Einar Fagerland på dagen.

De siste fire månedene har en kartleggingsgruppe undersøkt situasjonen. Torsdag 13. juni ble funnene presentert for de ansatte, skriver Universitetsavisa.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby sier til avisen at kartleggingsgruppen har konstatert at det er et uforsvarlig arbeidsmiljø for mange ansatte og et veldig høyt konfliktnivå. Ansatte har stått i problemene over flere år, men det spisset seg høsten 2018.

– Årsakene bak konfliktene er veldig sammensatt. Det er snakk om faglig, organisatorisk og kulturell uenighet, for å nevne noen eksempler. Hele saken er kompleks. Det er to hovedgrupper av ansatte som står på hver sin side i konflikten, sier Munkeby til Universitetsavisa.

Legge ned hele instituttet?

Kartleggingsgruppen skal levere en ny rapport som foreslår eventuelle organisatoriske grep som følge av det de har avdekket.

– Vi kan ikke la ansatte stå i dette lengre, sier Munkeby.

På spørsmål om hva som menes med organisatoriske endringer, sier hun:

– Det kan være alt fra å legge ned instituttet til å flytte ut studieprogram og kanskje også andre alternativer.

Røff omgangstone og baksnakking

Ifølge et sammendrag av rapporten som ble presentert torsdag, beskriver ansatte en kultur som over lang tid har vært preget av uformelle maktstrukturer, alliansebygging, røff omgangstone, og en tendens til baksnakking som bakgrunn for konflikten. Det skal også ha forekommet tilfeller av kjønnsbasert trakassering. Konflikten skal ha ført til mange sykemeldinger og helseproblemer hos de ansatte de siste årene.

Dannet seg to grupperinger

I 2013 fikk instituttet ansatt leder. Ifølge sammendraget opplevde flere at dette ga en mer autoritær ledelse. Økonomien var dårlig, og det var behov harde prioriteringer. Ansatte opplevde at de ikke fikk medbestemmelse, og at det var dårlig ytringskultur. Det dannet seg to grupperinger. Den ene var svært kritisk til ledelsen. Den andre mente at den første gruppen fremmet sine synspunkter gjennom en «problematisk atferd som ikke hører inn under den akademiske ytringsfriheten».

Konflikten fikk en ny omdreining da professor Kristian Steinnes ble tvangsflyttet. En gruppe ansatte sendte da brev til dekan, rektor og universitetsdirektør med beskyldninger om «illegitim maktbruk».

  • Les også: