Kolleger samlet inn 46 000 kroner til tvangsflyttede Kristian Steinnes

Av Jørgen Svarstad

Publisert 1. november 2018

NTNU-professor Kristian Steinnes får ikke problemer med å betale advokatregningene sine med det første.

Med bakgrunn i en konflikt på Institutt for historiske studier ved NTNU, ble professor og tidligere leder for Forskerforbundet ved NTNU Kristian Steinnes tvangsflyttet til et annet institutt.  Steinnes ønsket at en ekstern advokat skulle se på saken, men som Forskerforbundet sentralt sa nei til å dekke hans utgifter til ekstern advokat.

Men Forskerforbundets lokkalag i Bergen syntes derimot saken var så viktig at tilbød seg å bla opp.  De sa de kunne dekke inntil 40 000 kroner. Dette til stor irritasjon for ledelsen i Steinnes eget lokallag ved NTNU.

I tillegg har kollegaer av Steinnes tatt initiativ til en innsamlingsaksjon for at han skal få ekstern advokathjelp. Det kom inn 46 450 kroner. Målet var 40 000 kroner.

– Jeg synes det er fantastisk at mine kolleger for det første skriver brev der de støtter meg, og for det andre starter kronerulling, sier Steinnes.

Det var 12 faglige ansatte ved Institutt for historiske studier som i et brev ba NTNU om å stoppe omplasseringen. Det var de samme som tok initiativ til innsamlingsaksjonen. I alt bidro 111 personer med penger.

I innsamlingsaksjonen går de hardt ut mot både NTNU og Forskerforbundets lokallag ved universitetet.

«Utfordre den økende maktutfoldelsen i norsk akademia. Støtt opp om Steinnes», lyder oppfordringen på nettsiden bidra.no

«Universitetsledelsen forsøker å sikre seg adgang til å omplassere fast vitenskapelige ansatte uten å gi noen klar begrunnelse. Forskerforbundet ved NTNU har implisitt gitt sin velsignelse til dette.», heter det blant annet.

– Det er en påstand vi bestemt vil avvise, sier styreleder Jon Anders Risvaag ved NTNUs lokallag i en kort kommentar.

Vil flytte tilbake nå

Kristian Steinnes ble tidligere år omplassert til et annet institutt mot sin vilje. Den tidligere lederen for Forskerforbundet ved NTNU hevder det handler om at han som tillitsvalgt, og senere som medlem av en arbeidsmiljøgruppe, har tatt tak i vanskelige saker ved eget institutt og fakultet.

Han sier at ledelsen har valgt å definere det som en personkonflikt mellom han og instituttlederen hans, Tor Einar Fagerland.

18. oktober valgte Fagerland å trekke seg som instituttleder med umiddelbar virkning. Steinnes har argumentert med at siden avskjeden var begrunnet i konflikten med Fagerland, samt at det var avtalt han skulle få flytte tilbake når Fagerland skulle gå av instituttleder i 2021, burde han få flytte tilbake til sitt gamle institutt nå.

Men beslutningen om flytting står ved lag, har dekan Anne Kristine Børresen understreket.

Tirsdag ble det klart at en person utenfra instituttet er hentet inn som ny instituttleder. Psykologiprofessor Magne Arve Flaten, som blant annet har vært instituttleder ved Psykologisk institutt ved NTNU, skal sitte i sjefsstolen.

 – Du ønsker deg ikke å forholde deg til instituttleder

Khrono har gjengitt NTNUs skriftlige begrunnelse for flyttingen av Steinnes. Det er særlig konflikten med instituttlederen som trekkes frem. Det står blant annet at «du har ikke tillitt til instituttleder og ønsker deg ikke å forholde deg til ham», at «relasjonen mellom deg og instituttleder har vært en utfordring over lang tid, og det har vært brukt mye ressurser på dette» og at konflikten har påvirket helsesituasjonen til både Steinnes og Fagerland, samt hatt negative effekter på arbeidsmiljøet.

Steinnes har selv uttalt at NTNU-ledelsens begrunnelse er oppkonstruert og misvisende.

I stedet for å gi Steinnes penger til ekstern advokathjelp, vedtok Forskerforbundets hovedstyre 26. september å tilby at Forskerforbundets egne advokater skulle se på saken på nytt. Steinnes hadde et møte med Forskerforbundet forrige uke, og det er avtalt et nytt. Samtidig har Steinnes hyret inn en ekstern advokat.

– Min advokat har satt i gang en del prosesser. Én advokat må jobbe av gangen, så min advokat må gjøre ferdig det han har startet med før Forskerforbundets advokat kan gå  inn i saken, sier han.

– Hva gjør din advokat nå?

– Han vurderer sakligheten av flyttingen av meg.

– Hva slags forhåpninger har du om å vinne fram?

– Det er umulig å si. Men jeg tenker som så at for å på ro på instituttet, må man starte en prosess der man nullstiller alt. Jeg tror det innebefatter å vurdere min sak på nytt.

Les mer om Steinnes-saken her: