Professor fikk advarsel etter å ha hengt opp gule lapper

Professor fikk advarsel etter å ha hengt opp gule lapper

Av Lina Christensen

Publisert 15. januar 2020

To professorer har fått skriftlig advarsel etter konflikten ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Professor Pål Thonstad Sandvik ved NTNU har fått skriftlig advarsel fra ledelsen, skriver Adresseavisen. Sandvik innrømmer at han har hengt opp post-it-lapper på døren til det tidligere kontoret til Kristian Steinnes, som høsten 2018 ble tvangsflyttet til et annet institutt. «Velkommen tilbake, Kristian!» stod det på lappene.

Ifølge Universitetsavisa mener NTNU at lappene var en del av en kampanje og at det ble hengt opp ti-tolv lignende lapper. NTNU-ledelsen har ikke funnet ut hvem som står bak de resterende lappene.

Ifølge Adresseavisen skriver NTNU i advarselen: «Dette er ikke en uskyldig handling, men utilbørlig opptreden egnet til å krenke flere kolleger i ditt arbeidsmiljø, og det er forsterkende at dette gjentok seg».

– Innholdet på lappene var en positiv hilsen til en sykmeldt kollega

Pål Thonstad Sandvik har skriftlig beklaget at han hengte opp lapper.

Til Adresseavisen sier Sandvik at han ikke ser på lappene som det mest gjennomtenkte han har vært med på, men at han likevel mener at NTNU ikke har grunnlag for advarselen. Han bestrider at det var trakasserende ment.

– Kontoret sto tomt, og innholdet på lappene var en positiv hilsen til en sykmeldt kollega. Det var verken uvennlig eller støtende. Advarselen setter terskelen for hva som blir oppfattet som trakassering veldig lavt, sier Sandvik til Adresseavisen.

Institutt for historiske studier ved NTNU har vært preget av konflikter i lang tid, og dette er ikke den første vitenskaplige ansatte som har fått advarsel. I fjor fikk Øyvind Thomassen, også historie-professor ved NTNU, advarsel som følge av hendelser i den pågående konflikten. Det ble først varslet om ordenstraff, som senere ble trukket. Begge professorene har bedt NTNU om å trekke tilbake advarslene.

Langvarig konflikt

Bakgrunnen for saken er en konflikt som går tilbake til 2013 da instituttet gikk fra valgt til ansatt leder, ifølge en faktarapport. Konflikten nådde et høydepunkt i 2018 da Steinnes, som er tidligere leder av Forskerforbundet ved NTNU, ble tvangsflyttet fra sin stilling ved instituttet.

Flyttingen fikk 12 av hans kolleger ved instituttet til å sende et brev til NTNU-ledelsen, der de ba om at vedtaket ble reversert. De hevdet også at store arbeidsmiljøproblemer var blitt gjort til en personalsak mellom to personer.

Det utløste et brev fra den «andre siden» av konflikten, der 14 ansatte sendte et brev til dekanen der de reagerte på det første brevet.

I faktarapporten ble konflikten oppsummert med at det har utviklet seg en kultur som over lang tid har vært preget av uformelle maktstrukturer, alliansebygging, røff omgangstone, og en tendens til baksnakking. Det skal også ha forekommet tilfeller av kjønnsbasert trakassering. Konflikten skal ha ført til mange sykemeldinger og helseproblemer hos de ansatte de siste årene.

Ifølge Adresseavisen har ledelsen i løpet av de siste årene fått om lag 20 varsler om arbeidsmiljøet på instituttet.

– Jeg forventer at ledelsen beklager

I oktober vedtok styret ved NTNU å legge ned Institutt for historiske studier, til fordel for to nye institutter, foreløpig kalt institutt X og institutt Y. Formålet er å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø.

Ifølge Universitetsavisa skal institutt Y flytte til nye lokaler på campus Dragvoll. Den faglige hovedtyngden vil utgjøres av faggrupen Fate of nations. Professor Kristian Steinnes vil bli plassert her. Institutt X forblir i eksisterende lokaler.

– Jeg forventer at ledelsen beklager den belastning jeg og min familie er blitt utsatt for, og gir meg oppreisning, sier Steinnes til Universitetsavisa.

Ifølge nettavisen tilbringer Steinnes våren i Firenze der han skal forske på det europeiske sosialdemokratiets etterkrigshistorie.

– Det er med en viss beven jeg betrakter dette på avstand. Jeg skulle gjerne vært til stede i den konstituerende fasen når toget settes på skinnene. Men jeg har stor tillit til alle mine gode kollegaer som gjør den viktige jobben, så det går bra, sier Steinnes.

  • Les mer: