NTNU:

Faktaundersøkelser bør forbys mener styremedlem ved NTNU

Av Julia Loge

Publisert 21. november 2019

Faktaundersøkelser skjerper konflikter og bør ikke brukes igjen ved NTNU, mener styremedlem Aksel Tjora.

Aksel Tjora, som sitter i styret ved NTNU reagerer på faktainnhentingsundersøkelsen i konflikten ved Institutt for historiske studier, skriver Universitetsavisa.

– Det var til tider ubehagelig lesning, å lese en rapport som så til de grader underbygger steile fronter og konstruerer så tydelige konfliktlinjer. Jeg kommenterte i styret at rapporten skaper et krigsbilde, og at dette bidrar til å eskalere konflikten. Selv i et miljø med enorme samarbeidsproblemer bør man i analysen ta vare på nyansene, sier Tjora til avisen.

Forhør

Ifølge Tjora var det flere av de som ble intervjuet som opplevde det mer som et forhør enn et intervju og at faktainnhenterne var ute etter å få bekreftet foreløpige teorier heller enn å åpne for alternativer.

Tjora reagerer også på at faktagruppen deler de ansatte i to grupper, uten at den ene gruppen har noen opplevelse av å være en koordinert gruppe. Ifølge Tjora bidrar det til å spisse konflikten.

– Man må unngå metoder som skaper enda skarpere konflikter og jeg mener derfor styret – eller rektor – bør ta initiativ til å forby bruken av slik faktainnhenting ved NTNU, sier styremedlem Aksel Tjora.

Varsel om ordensstraff ble trukket

Tjora støtter dermed professor og tidligere verneombud ved Institutt for historiske studier, Øyvind Thomassen, som har sagt at faktaundersølelsen ble brukt for å begå karakterdrap, ifølge en annen artikkel i Universitetsavisa.

Thommassen hadde fått varsel om ordensstraff i forbindelse med konflikten, men dette varselet ble trukket i siste liten før NTNUs styremøte i oktober.

I det samme styremøtet vedtok NTNU å løse konflikten ved å splitte instituttet i to nye institutter.