Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

«Havarikommisjon» skal undersøke uforsvarlig arbeidsmiljø ved NTNU-institutt

Av Julia Loge

Publisert 25. januar 2019

Arbeidsmiljøet ved det kriserammede Institutt for historiske studier ved NTNU skal undersøkes.

«Med bakgrunn i en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte ved IHS er det grunn til å anta at noen ansatte samlet sett utsettes for uforsvarlig arbeidsmiljø og at enkeltpersoner kan ha opplevd/opplever trakassering», står det i mandatet til arbeidsgruppen som skal kartlegge arbeidsmiljøet ved NTNUs institutt for historiske studier, IHS.

Det skriver Universitetsavisa. Ifølge avisen har involverte har gitt gruppen tilnavnet «Havarikommisjonen.»

Gruppens mandat er å «kartlegge om det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav…» heter det videre. Universitetsavisa skriver også at, etter deres erfaring, har ikke NTNU etablert en slik kommisjon med et tilsvarende oppdrag før. Det er også en sjelden foreteelse i akademia i allmennhet.

På spørsmål om dette har vært utført ved noe annet universitet tidligere svarer Munkeby på SMS til avisa:

– Faktaundersøkelser er et verktøy som benyttes i vår sektor (og andre) i forbindelse med varslingssaker.

Konfliktene har utviklet seg over en årrekke, men fikk en ny omdreining fjor vår, da tidligere Forskerforbundet-tillitsvalgt, professor Kristian Steinnes ble besluttet tvangsflyttet.

En gruppe ansatte sendte brev til ledelsen med beskyldninger om «illegitim maktbruk.» Instituttleder Tor Einar Fagerland og dekan Anne Kristine Børresen ble beskyldt for å forårsake en «fryktkultur». Senere skrev en annen gruppe ansatte et brev med støtte til instituttlederen og hans håndtering av situasjonen, samtidig som andre ansatte gikk ut mot beskyldningene om fryktkultur ved instituttet. Fagerland trakk seg som instituttleder i høst.

Kartleggingen skal være ferdig før sommeren.

  • Les også: