Foreslår at NTNU-rektor styrer Institutt for historiske studier direkte

Av Julia Loge

Publisert 13. september 2019

NTNU-styret skal bestemme om arbeidsmiljøkonflikten må løses på høyeste nivå.

Dersom Institutt for historiske studier (IHS)midlertidig flyttes til å ligge organisatorisk direkte under rektor, betyr det at det er universitetsstyret som fatter alle formelle vedtak i saken.

Saken skal behandles på styremøtet ved NTNU neste torsdag. I forslaget skal ordningen gjelde så lenge som nødvendig for å fatte vedtak om eventuelle organisatoriske endringer og individuelle disiplinærreaksjoner.

Habilitetsspørsmål

I styrepapirene står det at det har oppstått «en rekke utfordringer knyttet til de formelle medvirknings-, medbestemmelses-, og beslutningsprosessene», blant annet fordi det er så mange involverte personer at det blir kompliserte habilitetsspørsmål.

«I denne saken er persongalleriet så vidt stort at inhabilitet kan oppstå i mange ulike sammenhenger, både knyttet til enkeltpersoner og besluttende eller rådgivende organer, slik som instituttstyre, fakultetsstyre og ansettelsesorganer».

Mulig omorganisering

«Det er i den angjeldende sak nærliggende å tenke seg at det vil kunne være nødvendig med organisatoriske endringer», står det i styredokumentet. Universitetsstyret har myndighet til å legge ned institutter, mens instituttstyrene selv kan flytte emner og personer. Ifølge forslaget bør rektor midlertidig overta det ansvaret.

Alternativet er å overlate beslutningene til et annet fakultet, men ifølge forslaget kan et slikt «settefakultet» være problematisk for legitimiteten. Ifølge papirene har både ansatte og settedekanen ønsket at rektor tar større ansvar i saken.

«Konsekvensene av denne løsningen er at dersom noen velger å klage på et evt. vedtak om ordensstraff, oppsigelse eller avskjed, så vil klageinstansen være Kunnskapsdepartementet (i stedet for styret, som vanligvis er klageinstans)», står det i papirene.

Steinnes-saken

Arbeidsmiljøet på Institutt for historiske studier (IHS) har vært konfliktfylt helt siden 2013, da instituttet gikk fra valgt til ansatt ledelse, ifølge en faktaundersøkelse. Saken nådde imidlertid mediene forrige sommer, da 12 ansatte kontaktet Khrono i protest mot at en tidligere tillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Steinnes, var foreslått omplassert til et annet institutt. Så sendte en tilsvarende stor gruppe ansatte et annet brev, der de støttet instituttleder. Instituttleder Tor Einar Fagerland trakk seg i oktober 2018.

Forskerforbundet sentralt ønsket ikke å støtte Steinnes med advokatutgifter, men lokallaget i Bergen tilbø 40.000 kroner i støtte og kollegaer startet kronerulling.

Faktaundersøkelsen ble delvis offentliggjort i sommer, og ett av forslagene i rapporten er å legge ned instituttet. På neste styremøte, 31. oktober, skal styret vedta organiseringen av instituttet.