Vi kjenner oss ikke igjen i Bjørkdahls utsagn om at kommunikasjonsansatte jobber imot forskerne
LUKK

Formidling:

Vi kjenner oss ikke igjen i Bjørkdahls utsagn om at kommunikasjonsansatte jobber imot forskerne

Av rektor Svein Stølen og kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné, Universitetet i Oslo

Publisert 16. mai 2023 kl. 11:00

Vi kan forsikre om at forskere står fritt til å formidle ved UiO. Ved UiO sentralt forsøker vi å utvikle gode kanaler, skriver Svein Stølen og Berit Kolberg Rossiné.

Kristian Bjørkdahl hevder i et intervju i Forskerforum nr. 7/22 at kommunikasjonsansatte ved universitetene legger føringer som begrenser forskernes frihet. Det er på ingen måte vår intensjon ved Universitetet i Oslo (UiO). Tvert imot forsøker vi å bidra ved å skape en god infrastruktur for forskningsformidling. Målet er at det skal bli enklere for den enkelte ansatte og forskergruppe å formidle sin forskning til samfunnet, og at vi skal få UiOs forskning tydeligere frem.

Forskningsbasert dialog

Sentralt har vi satset ressurser på nettsiden uio.no som vår hovedkanal. Vi eksperimenterer med nytt innhold til sosiale medier, og vi har sammen med fakultetene utviklet en podkast, Universitetsplassen, der forskerne bestemmer tema og gjest. I Domus Bibliotheca i sentrum vil vi fremover legge bedre til rette for god forskningsformidling og dialog, og i skrivende stund gleder vi oss til å åpne scenen 21. september. Vi håper med dette universitetet vil komme tettere på byen og bidra til god forskningsbasert dialog og samfunnsdebatt.

Ressurser er et nøkkelord. For best mulig å nå igjennom til et publikum kreves det i tillegg til godt innhold, også tilrettelegging og infrastruktur av god kvalitet. Det krever ressurser å sikre god nettutvikling, å optimalisere søkemotorer, å finne frem til maler som fungerer godt i alle digitale flater, og å sikre at brukere av nettsider finner frem.

En podkast som Universitetsplassen krever kompetanse på lyd, klipping, tilrettelegging av innhold i tekstformat og, ikke minst, markedsføring og tilpasning til publisering i sentrale podkastspillere.

Forskere kan velge kanaler

Vi kjenner oss ikke igjen i Bjørkdahls utsagn om at kommunikasjonsansatte jobber imot forskerne, og vi ønsker å understreke at vår innsats sentralt på ingen måte utelukker forskere fra å formidle, og eksperimentere med formidlingsformer, i andre kanaler de måtte foretrekke. Det finnes en lang rekke andre strålende kanaler for forskningsformidling enn dem vi for tiden utvikler sentralt på UiO, og flere fakulteter ved UiO har integrert forskningsformidling i kurs for ph.d.-er og andre forskere. Kommunikasjonsrådgivere på alle nivåer av universitetet gjør en stor og viktig jobb i å støtte forskere og fagmiljøer.

Vi gleder oss over at forskning fra Universitetet i Oslo er så sterkt til stede i medier og den offentlige debatten. Vi skal fortsette med å bidra så godt vi kan, både ved å utvikle sentrale gode formidlingskanaler og heie og støtte de som formidler på andre måter.

  • Les også: