Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.

Bladet redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år.

Send e-post til redaksjonen@forskerforum.no for å tegne abonnement.

 

Opplag: 19 600
10 utgaver i året
Utgiver: Forskerforbundet

 

Utgivelsesplan – 2017:

Nummer Deadline Utgivelse
1 – januar 14.12.2016 02.01.2017
2 – februar 25.01.2017 06.02.2017
3 – mars 22.02.2017 06.03.2017
4 – april 21.03.2017 03.04.2017
5 – mai 26.04.2017 09.05.2017
6 – juni 31.05.2017 13.06.2017
7 – september 23.08.2017 04.09.2017
8 – oktober 20.09.2017 02.10.2017
9 – november 18.10.2017 30.10.2017
10 – desember 15.11.2017 27.11.2017
1 – januar/2018 13.12.2017 02.01.2018