Ap vil ha konsekvensutredning av Plan S

Av Jørgen Svarstad

Publisert 6. desember 2018

– Kan være lurt å gå en ekstra runde med Plan S, sier Arbeiderpartiets Nina Sandberg.

Mange forskere er bekymret for hva åpen tilgang-planen Plan S, som skal innføres i 2020, vil føre med seg. Da skal all forskning finansiert av Forskningsrådet som hovedregel publiseres i tidsskrifter med åpen tilgang.

Over 1000 personer krever i et opprop konsekvensutredning av Plan S. 

Mange er bekymret for hvilke tidsskrifter de skal publisere i og for sine forfatterrettigheter. Det er også en frykt for at det blir vanskeligere med rekruttering og samarbeid internasjonalt.  

Fakta

Dette er Plan S:

  • En europeisk erklæring for åpen publisering.
  • Fra første januar 2020 må all forskning finansiert av Forskningsrådet publiseres i tidsskrifter med åpen tilgang
  • Ifølge forslaget er det lov å publisere i lukkede tidsskrifter hvis du umiddelbart etter publisering også gjør artikkelen tilgjengelig i et såkalt åpent vitenarkiv.
  • Det er også foreslått at det skal være tillatt å publisere i hybridtidsskrifter i en overgangsperiode. Det innebærer at du betaler en avgift til tidsskriftet for at artikkelen blir åpent tilgjengelig. Forutsetningen er at tidsskriftet har forpliktet seg til at det skal bli et åpen tilgang-tidsskrift innen en viss tid.
  • Deltakere i Plan S-koalisjonen foreløpig er EU og Det europeiske forskningsrådet (ERC) og nasjonale forskningsråd/finansiører i Østerrike, Finnland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Sverige og Storbritannia, samt Bill & Melinda Gates Foundation og britiske Wellcome trust.
  • Et forslag til hvordan Plan S skal innføres er nå ute på høring.

Nå kommer også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Nina Sandberg med en oppfordring til statsråd Iselin Nybø (V). Hun ber statsråden å gå en ekstra runde med Plan S.

– Jeg mener det vil være klokt å utrede konsekvenser så mye som mulig. For eksempel hvilke barrierer er det og hva slags økonomiske konsekvenser kan det få? Jeg tror de fleste er enige om at det trengs å gjøre noe med systemet i dag, og det er tverrpolitisk enighet om åpen publisering. Men selv om vi har visst lenge at vi skal over til åpen publisering, begynner uroen å bre seg når vi nærmer oss. Da tror jeg det kan være lurt å gå en ekstra runde, sier Sandberg, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen og selv har forskerbakgrunn.

– Uro om Plan S kan være berettiget

Hun vil ikke gå i detaljer om hvordan hun ser for seg en slik utredning.

– Jeg skal ikke fortelle hvordan man skal gjøre dette. Men dette er et såpass stort grep i sektoren. Hun som leder bør ta innover seg at uro kan være berettiget. Dette er fagfolk som vil vite hvordan fremtiden blir, sier Sandberg.

– Hvis jeg var statsråd ville jeg sett på oppropet og prøvd å svare ut mest mulig. Hun bør gjøre sitt beste for å få utredet konsekvenser for overgangsfasen før vi er klare for åpen publisering.

Forskningsrådet mener selv at konsekvensutredning av Plan S ikke er nødvendig nå. Dette fordi en rapport om nasjonale mål og retningslinjer for åpen publisering ble sendt ut på høring i 2016.

Til dette sier Sandberg:

– I 2016 var situasjonen en helt annen. Min erfaring er at man gjerne kan fatte et vedtak, men folk får det ikke med seg før det nærmer seg. Da er det mye bedre å ta en ekstra runde.

Fikk spørsmål om Plan S i Stortinget

I Stortingets spørretime forrige onsdag stilte Nina Sandberg  spørsmål til Iselin Nybø om Plan S. Hun spurte om hva hun ville gjøre for å forsikre seg om at en beslutning om norsk deltakelse i Plan S har godt nok faglig og politisk grunnlag. Nybø svarte med blant annet å vise til at at den nylig offentliggjorte veilederen for hvordan Plan S skal fortolkes har «forslag til smidige overgangsordninger».

«Jeg vil tro at disse overgangene vil gjøre det enklere for våre forskere, som har vært bekymret. Forskningsrådet vil også gjennomføre en innspillsrunde gjennom vinteren, slik at sektoren kan komme til orde», sa hun.

Les hele svaret til Iselin Nybø her. 

  • Les også: