Ekspertgruppe skal vurdere reglene for å bli universitet. – Skal vurdere om kravene er for rigide
Annonse
Annonse

Ekspertgruppe skal vurdere reglene for å bli universitet. – Skal vurdere om kravene er for rigide

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. mai 2022

Ekspertgruppen skal vurdere om nye universiteter skal være resultat av en politisk beslutning, eller gjennom en byråkratisk prosess som i dag.

– Det kan se ut som om prosessene rundt institusjonsakkreditering tar mye tid og skaper mye byråkrati, og vi vet for lite om hvilke positive og negative konsekvenser disse prosessene har for institusjonene. Vi vil gjennomføre en bred tillitsreform i offentlig sektor, og da er det naturlig at regjeringen også vurderer institusjonsakkrediteringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressmelding.

Det er Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, som skal lede ekspertgruppen.

Annonse

Gruppen skal gå gjennom helheten i dagens regelverkog se på hele prosessen og systemet for akkreditering og re-akkreditering. Skal etablering av eventuelle nye universiteter fortsatt skje innenfor rammen av en regelstyrt ordning, eller skal det være resultat av en politisk beslutning?

Ola Borten Moe fortalte om ekspertgruppen i Stortinget på mandag, etter å ha fått et skriftlig spørsmål fra SVs representant Freddy André Øvstegård.

«Spørsmålet om akkrediteringskrav vil bli vurdert i den sammenheng, inkludert hvorvidt kravene skal fastsettes i loven, og ikke i forskrift som i dag», sa blant annet Borten Moe i svaret sitt.

– De siste tjue åra har universitetslandskapet forandret seg mye, både i Norge og internasjonalt, uten at det har skjedd noen endringer i det norske systemet for akkreditering. Derfor er det på tide med en gjennomgang for å se om dagens system er unødvendig byråkratisk og om det er for rigide krav for å bli og forbli universitet, sier Ola Borten Moe.

Definisjonen av hva som er et universitet er svært ulik rundt om i verden. Derfor skal ekspertgruppen også kartlegge reglene som gjelder i andre land. For å bli universitet i Norge må institusjonen ha minst fire egne doktorgradsprogram, mens for å bli medlem av den europeiske universitetsorganisasjonen EUA (European University Association), kreves bare ett slikt program.

I løpet av 2023 skal Kunnskapsdepartementet legge fram forslag til ny universitets- og høyskolelov. Ekspertgruppens rapport vil være en del av dette lovarbeidet.

Les også: