Én av fire jusstudenter har opplevd diskriminering
LUKK

Én av fire jusstudenter har opplevd diskriminering

Av Julia Loge

Publisert 24. juni 2020 kl. 11:40

Kjønn og etnisitet er omtrent like vanlige årsaker til diskriminering.

Det er Juristforbundet som har sendt ut en undersøkelse om diskriminering til sine medlemmer, både studenter og arbeidstakere. 24 prosent av studentene som har deltatt svarer at de har opplevd diskriminering. Av disse oppgir 44 prosent at de har opplevd diskriminering på bakgrunn av kjønn, og 39 prosent på grunnlag av etnisitet, skriver Dagens Næringsliv.

Den vanligste situasjonen der diskriminering forekommer, er i studiesituasjon med andre studenter.

Annonse

– Vi har i formelle settinger fått høre om opplevelser som virker diskriminerende. Også på den anonyme appen Jodel har jeg fått høre om hårreisende greier. Fellestrekk for de fleste slike tilfeller er at studenten ikke føler det er noe å gjøre noe med, skriver styremedlem i studentnettverket for minoritetsstudenter Mino.jur ved Universitetet i Oslo, Susan Shankavi Gunasegaram Arulanantham i en e-post til DN.

Få melder fra

Bare ti prosent av studentene har varslet om at de er blitt diskriminert. Studentene oppga at de manglet tillit til at saken ville bli fulgt opp på en god måte – og at de ikke kjente til varslingsrutiner.

– Det å klage inn noen for å opptre diskriminerende har en høy terskel, og kan føles stigmatiserende og konfliktskapende, skriver Arulanantham.

Advokat og konstituert sjef for juridisk seksjon i fagforbundet Nito, Farah Ali, sier til Dagens Næringsliv at hun håper universitetene nå plukker opp stafettpinnen.

Startet som Facebook-diskusjon

23. april startet jusstudent Kimiya Sajjadi en diskusjon på Facebook om at flerkulturell kompetanse er en styrke for advokater. En profilert advokat og sensor ved UiO, Olav Lægreid, svarte at jusstudenter med flerkulturell bakgrunn har «store problemer» med å oppnå dybdeforståelse for jussen.

Dekan ved UiOs juridiske fakultet, Ragnhild Hennum, svarte at de tar saken alvorlig.

– Vi har klare og tydelige etiske regler på Universitetet i Oslo som juridisk fakultet selvfølgelig også. Der kommer det helt klart og tydelig frem at rasisme og diskriminering ikke skal forekomme, sa hun til Dagens Næringsliv.

Ifølge tall fra SSB har 8,6 prosent av studentene på rettsvitenskap innvadrerbakgrunn.

  • Les også: