Forskningsbudsjettet øker med 2,1 milliarder
LUKK

Statsbudsjettet 2016:

Forskningsbudsjettet øker med 2,1 milliarder

Av Elin Rekdal Müller

Publisert 7. oktober 2015 kl. 10:27

Budsjettøkningen for 2016 tilsvarer en realvekst på 4,1 prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Fakta
<

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling med 2,1 milliarder i neste års budsjett. Den offentlige finansieringen av forskning og utvikling anslås dermed til å være 32,5 milliarder kroner. Det tilsvarer en realvekst på 4,1 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge KD.

– I usikre økonomiske tider er det å investere i forskning og utvikling noe av det smarteste vi kan gjøre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Over tid gir investeringer til forskning mye mer i avkastning enn det vi putter inn – i form av for eksempel bedre folkehelse, flere arbeidsplasser, bedre varer og smartere tjenester.

Følger opp Langtidsplanen

Av de økte bevilgningene ønsker regjeringen å følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med rundt 760 millioner. Disse skal gå til:

  • 125 nye rekrutteringsstillinger
  • 135 millioner kroner til stimuleringstiltak for økt deltagelse i Horisont 2020
  • 25 millioner kroner til forskingsinfrastruktur

Langtidsplanen for forskning har som mål å styrke Norges konkurransekraft, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljø. I neste års budsjett ønsker regjeringen særlig å vektlegge følgende av de langsiktige prioriteringene i planen:

  • hav
  • et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  • verdensledende fagmiljø

Regjeringen ønsker å satse mer på næringsrettet forskning, på såkalte muliggjørende teknologier og på forskningsentre for miljøvennlig energi. I tillegg ønsker regjeringen å styrke forskning der kvalitet er det fremste kriteriet for å få penger. Her går budsjettveksten til å styrke eksisterende ordninger i Forskningsrådet, opplyser KD.