Fra maskinister til forskere
LUKK

Fra maskinister til forskere

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 10. april 2014 kl. 14:29

Forskerforbundet får ny generalsekretær: Hilde Gunn Avløyp går fra stillingen som generalsekretær i Maskinistforbundet.

fra-maskinister-til-forskere


– Hilde Gunn Avløyp vil videreutvikle forbundet som både fagorganisasjon og politisk aktør, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

fra-maskinister-til-forskere


– Forskerforbundet får en dyktig, erfaren og offensiv generalsekretær som kan organisasjons- og arbeidsliv godt, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Fakta
<

– Jeg vil bidra til vekst og til at medlemmenes kompetanse blir satt pris på.

Det sier den påtroppende generalsekretæren i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp (50), til Forskeforum.

Avløyp er av Forskerforbundets hovedstyre ansatt som ny generalsekretær fra 1. august. Avløyp kommer fra stillingen som generalsekretær i Det norske Maskinistforbund. Hun overtar etter Sigrid Lem som går av med pensjon etter å ha vært generalsekretær siden 2008. Styreleder Petter Aaslestad er godt fornøyd med valget av Avløyp som Sigrid Lems etterfølger.

– Meget godt kvalifisert

– Avløyp har solid ledererfaring og god kunnskap om arbeidsliv og politikk. Vi har fått en meget godt kvalifisert generalsekretær som vil videreutvikle forbundet som både fagorganisasjon og politisk aktør, sier Aaslestad.

Hilde Gunn Avløyp er jurist fra Universitetet i Bergen og har tidligere vært generalsekretær i Norsk Radiografforbund. Hun har også bakgrunn som rådgiver i Norges Juristforbund og Akademikerne. Maskinistforbundet inngår som Forskerforbundet i hovedorganisasjonen Unio, hvor Avløyp også er styremedlem.

Vil styrke medlemmenes posisjon

Til Forskerforum sier Avløyp at hun ønsker å være en motiverende og ivaretakende generalsekretær, innenfor et politisk felt hun anser sentralt for landets utvikling.

– Forskerforbundet er en utrolig viktig aktør både innenfor det området medlemmene arbeider og i det betydelige politiske arbeidet forbundet gjør for akademisk utdannede. Forskerforbundet opererer innenfor et veldig spennende felt: Hvordan man skal belønne kompetanse er med på å sikre retningen for Norge.

– Hva slags generalsekretær ønsker du å være for Forskerforbundet?

– Jeg ønsker å være en generalsekretær som motiverer, som kan ivareta medlemmenes interesser, som støtter opp under styrets arbeid og visjoner, og som kan drifte og lede et sekretariat som kan bidra til å styrke medlemmenes posisjon.

Mangfoldig stilling

Forskerforbundet har i dag rundt 18 500 medlemmer i 270 lokallag innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Generalsekretæren har sin arbeidsplass i Forskerforbundets sentrale sekretariat i Oslo, som har rundt 40 ansatte og er arbeidsplassen til forbundets leder Petter Aaslestad. I tillegg til å jobbe med den landsdekkende organisasjonen og lede sekretariatet, vil generalsekretæren også ha en rolle i det nasjonale arbeidet hovedorganisasjonen Unio driver. Hvordan arbeidet skal vektes, vil Avløyp se an ettersom hun kommer inn i rollen.

– De ulike rollene til en generalsekretær ligger der, men vektleggingen mellom rollene må jeg vurdere i forhold til hva som blir utfordringene innledningsvis og i det videre arbeidet. Og så blir det avhengig av hva styret ser for seg.

Ingen motsetning

– Du går fra Maskinist- til Forskerforbundet. Mange kan oppfatte det som ganske ulike forbund – hvordan blir det å ta det spranget?

– Jeg har tidligere også ledet en spesialisert høyskolegruppe som generalsekretær i Radiografforbundet og har erfaring fra Juristforbundet og Akademikerne. Det å jobbe med akademisk utdannede grupper er noe jeg kjent med fra tidligere. Jeg ser ikke på det som noen motsetning, men at det er den samlede erfaringen jeg har gjort meg, som er verdifull og gjør meg i stand til å ta denne utfordringen, sier Avløyp som mener det er mye som er likt mellom de ulike fagforeningene.

– Utfordringene til Maskinistforbundet og Forskerforbundet er veldig like. Verdsettelse av kompetanse og utdanning, og at det skal slå ut lønnsmessig, er noe som forener dem. Fagforeninger har i dag også store felles politiske utfordringer. Det politiske klimaet gjør at det kan være vanskeligere å få oppslutning om «den norske modellen» i dag enn tidligere, som sikrer at vi har kontroll på lønn og lønnsutvikling og at det er medbestemmelse på virksomhetsnivå.

Vil jobbe med rekuttering

Avløyp ønsker ikke i dag å komme med en programerklæring for sitt arbeid som generalsekretær i Forskerforbundet, men sier til Forskerforum at rekruttering til forbundet vil være en oppgave for tiden fremover.

– Men nå vil jeg bruke tid innledningsvis til å sette meg inn i Forskerforbundets arbeid. 

Unio gratulerer

Leder av Unio, Anders Folkestad, er kjent med Hilde Gunn Avløyp fra arbeidet i hovedorganisasjonens styre. Han gratulerer både Forskerforbundet og Avløyp med tilsettingen og er samtidig glad for å beholde henne i Unio-systemet.

– Forskerforbundet får en dyktig, erfaren og offensiv generalsekretær som kan organisasjons- og arbeidsliv godt. I tillegg er hun en god strateg og en hyggelig person, sier Folkestad.

Han tror Avløyp vil møte et noe annerledes forbund enn det hun leder i dag, men understreker at Unio-forbundene jobber likt med mange saksområder.

– Det blir nok forskjellig for henne. For det første er Forskerforbundet et større forbund, som er organisert litt annerledes. Men samtidig er mye av kjernearbeidet felles, som arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår, og lovverk som er viktig for medlemmene. Samtidig har Avløyp erfaring også fra andre organisasjoner og forbund, så hun kommer inn med mer balast enn erfaringene fra Maskinistforbundet.