– Gratis utdanning er et konkurransefortrinn
LUKK
Annonse
Annonse

- Gratis utdanning er et konkurransefortrinn

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 22. november 2013 kl. 09:18

Marianne Aasen (Ap) sier nei til utredning av studieavgift. Hun mener Norge er avhengig av å tiltrekke seg internasjonale studenter.

--gratis-utdanning-er-et-konkurransefortrinn


– Norske studenter betaler skolepenger i USA, men amerikanske betaler ikke i Norge. Det er en urimelighet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta

Dette foreslår regjeringen:

«Danmark innførte studieavgift i høyere utdanning for borgere fra land utenfor EØS-området og Sveits i 2006. Sverige innførte slik studieavgift i 2011. Kunnskapsdepartementet vil utrede en tilsvarende ordning for studieavgift for utenlandsstudenter med sikte på innføring fra høsten 2015 ved statlige universiteter og høyskoler. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken etter at utredningen er ferdigstilt.»

I det nye statsbudsjettet for 2014 varslet Solberg-regjeringen at det skal tas sikte på å innføre studieavgift for utenlandsstudenter fra 2015. Studieavgiften skal gjelde for studenter som er borgere i land utenfor EØS-området og Sveits.

Annonse

Til Forskerforum sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen vil utrede det fordi Sverige og Danmark har gjort det samme.

– Prinsipielt mener vi det er forsvarlig når mange av våre naboland har gjort det og når norske studenter må betale studieavgifter i utlandet, sa Isaksen.

– Kan gå ut over rekruttering

Det får opposisjonspolitiker Marianne Aasen (Ap) til å reagere. Hun er tidligere leder av og nå medlem i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

– Det syns jeg er et dårlig forslag. Det er et konkurransefortrinn at det er gratis å studere i Norge. Det å tiltrekke oss mennesker fra hele verden som kan bidra til internasjonalisering, er vi helt avhengig av om vi skal få til utdanningsmiljøer i verdensklasse, sier Aasen.

– Utenlandsstudenter som har studert her og lært å leve med både klima og kultur, og kanskje til om med fått et miljø som gjør at de har lyst til å bosette seg her, kan også være vår inngang til å skape internasjonale forskningsmiljøer. Vi vil aldri ha det navnet som tunge forskningsmiljøer på østkysten av USA har, vi har ikke en gang engelsk som vårt språk. Dermed er det å gjøre seg enda mindre attraktiv enn i dag, et dumt grep.

Skal man opprette et byråkratisk system for å ta inn penger og dele det ut igjen?

– Kutt byråkrati

Da Sverige innførte studieavgift i 2011, sank antallet utenlandsstudenter fra 16 600 til 1 280 studenter fra det ene året til det andre. Motstandere ved institusjonene pekte på at reformen gikk kraftig ut over internasjonaliseringen ved universitetene og høyskolene. Fortsatt sliter lærestedene med å øke den internasjonale rekrutteringen. En undersøkelse fra Högskoleverket konkluderte med at reformen også førte til mye merarbeid for institusjonene. 

Torbjørn Røe Isaksen mener at en eventuell nedgang i søkertall skal kompenseres med å innføre stipendordninger for utenlandsstudentene. Det syns Marianne Aasen er en dårlig idé.

– Hva er vitsen da? Skal man opprette et byråkratisk system for å ta inn penger og dele det ut igjen? Jeg skjønner ikke hva man skal spare på det. Et sånt grep bygger barrierer og gjør det mindre attraktivt å studere i Norge. Andre land har gjort dette fordi de har kunnet ta inn mye penger på det og har vært i en presset økonomisk situasjon, men det er ikke tilfellet i Norge. Regjeringen har lovet å kutte byråkrati, og da har jeg et forslag: De kan la være å utrede dette.