– Høyskoler og universiteter må forberede seg på mer digital undervisning
LUKK

– Høyskoler og universiteter må forberede seg på mer digital undervisning

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. desember 2021 kl. 19:34

Regjeringen kommer med nye koronatiltak for universiteter og høyskoler.

Igjen strammer regjeringen inn smittevernreglene. Meteren gjeninnføres. Det blir nasjonalt påbud om å bruke munnbind der avstandskravet ikke kan overholdes. Det blir påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig.

Og det kommer tiltak rettet spesielt mot studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler.

Annonse

– Høyskoler og universiteter må forberede seg på mer digital undervisning, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han presenterte tiltakene på pressekonferansen tirsdag kveld.

I en pressemelding fra regjeringen står det at disse råd og anbefalingene gjelder universiteter og høyskoler:

  • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
  • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Under overskriften «arbeidsliv» står blant annet:

  • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
  • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
  • Det innføres også påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Regjeringens påbud og anbefalinger trer i kraft natt til torsdag 9. desember. De skal vare i fire uker.

Regjeringen innfører en grense på maksimalt 20 personer på private sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Videre står det at på  «arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangemente.» Dette har trolig relevans for eksamensgjennomføringen.

Les også: