Hvem har de mest og minst fornøyde studentene? Hvem bruker mest tid på studiene? Her er resultatene fra Studiebarometeret.
LUKK
Annonse
Annonse

Hvem har de mest og minst fornøyde studentene? Hvem bruker mest tid på studiene? Her er resultatene fra Studiebarometeret.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. februar 2022 kl. 06:39

Steinerhøyskolen har Norges mest fornøyde studenter.

Hvert år får vi vite hvilke universiteter og høyskoler som har de mest fornøyde studentene. Hvilke studenter som leser mest, hvem jobber mest ved siden av studiene og mye mer.

Og i dag legges resultatene fra Studiebarometeret frem. Rundt 30 000 studenter deltok i fjor høst i undersøkelsen til det statlige organet Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Annonse

Som tidligere år, er tendensen at studenter ved små, private og spesialiserte høyskoler er mest fornøyde med studieprogrammet de går på.

I år var det Steinerhøyskolen som gjorde det aller best.

– Det synes jeg er veldig hyggelig. Og det er ikke så uventet, for vi har ligget godt an i undersøkelsen de fleste årene, sier rektor Dagny Ringheim.

I undersøkelsen ble studentene bedt om å oppgi grad av enighet i utsagnet «jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på», på en skala fra en til fem. Steinerhøyskolen fikk da 4,7.

Her ser du hvordan alle institusjonene i undersøkelsen gjorde det:

Universitetene glimrer imidlertid med sitt fravær i toppen. Best gjør NMBU det (11. plass), etterfulgt av Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo (18. og 20. plass).

Hagebruk ved Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen har campuser i Oslo og Andebu. De hadde i fjor 270 studenter som skal bli lærere på steinerskolen.

Som forklaring på den gode poengsummen, nevner rektor Dagny Ringheim og at de er en liten høyskole som er tett på studentene. Og at de har dyktige lærere. Hun sier også at de har en balanse mellom det teoretiske og praktiske. De praktisk-kunstneriske fagene i Steinerhøyskolens utdanninger gir en større opplevelse av helhet og sammenheng, mener hun.  

– Og så er det selvfølgelig praksisnært som de fleste profesjonsutdanninger, men i tillegg får studentene våre prøve seg på blant annet hagebruk og jordbruk, sier hun.

Arkeologistudentene er mest fornøyde, grunnskole- og sykepleierstudentene er minst fornøyde

Fordelt på utdanningstype, er det arkeologistudentene som er mest tilfredse med studieprogrammet. I den andre enden av skalaen finner vi grunnskole- og sykepleierstudentene.

Her er oversikten over de 49 utdanningstypene:

Tilfredshet etter studieprogram

Nokut har også gitt Forskerforum en oversikt over hvor tilfredse studentene ved det enkelte studieprogram er.

Her er oversikten over tilfredshet ved det enkelte studieprogram. Listen er imidlertid ikke komplett, mange er utelatt blant annet på grunn av få respondenter/studenter.

Disse bruker mest og minst tid på studiene

Studiebarometeret undersøker også hvor mye tid studentene bruker på studier. Tallene er uendret fra i fjor. I snitt oppga studentene å bruke 33,9 timer på organiserte læringsaktiviteter og egenstudier. Sammenlignet med tiden før korona, brukte de imidlertid mindre tid på organiserte læringsaktiviteter og mer tid på egenstudier. Dettte skyldes sannsynligvis at undervisning har blitt avlyst.

Derimot brukte studentene mer tid på betalt arbeid enn året før. Økningen er på nesten én time i uka, til 8,8 timer. Blant annet har mange helsestudenter jobbet ekstra på grunn av pandemien, og dette synes i tallene. Det har også vært en klar økning blant lærer- og grunnskolelærerutdanningene.

Men det er store variasjoner mellom studier.

Som i fjor var det odontologistudentene som brukte mest tid på studier. De anslo totalt 45,8 timer i uken. Deretter kommer arkitektur-, medisin og vernepleiestudentene.

De som studerer sosiologi, geografi og hotell- og reiselivsfag, brukte ifølge dem selv minst tid på studiene.

Fakta om studiebarometeret:

  • Studiebarometeret 2022 utføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Om lag 30 000 studenter svarte på undersøkelsen, svarprosent er på 41.
  • Gjennomført høsten 2021.

Les også: