Kan få vestlandsk forskningsgigant
Annonse
Annonse

Kan få vestlandsk forskningsgigant

Av Forskerforum

Publisert 15. desember 2016

Vest- og Sørlandet kan få et nytt, stort forskningsselskap som kan utfordre tungvekteren Sintef.

Det er undertegnet en intensjonsavtale om å slå sammen Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS til ett nytt, stort forskningsselskap. Avtalen kan gi Sør- og Vestlandet et forskningsinstitutt som kan bli en av de største aktørene innen norsk oppdragsforskning.

– Det nye forskningsselskapet vil med sin anvendte profil kunne bidra til innovasjon, verdiskaping og omstilling i privat og offentlig sektor i våre regioner, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, i en pressemelding.

Annonse

Intensjonsavtalen er inngått av eierne av de fem selskapene; Universitetet i Bergen (UiB), Stiftelsen Universitetsforskning, Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder (UiA) og Stiftelsen Agderforskning. Selskapene hadde i 2015 en samlet omsetning på 1,1 milliarder kroner, og til sammen mer enn 900 ansatte.

Kan bli operativt i 2018

Institusjonene på Sør- og Vestlandet har lenge vært interessert i å ta markedsandeler fra trondheimsbaserte Sintef, som er giganten blant forskningsinstituttene i Norge og nærmest har hatt hegemoni på teknologiske oppdrag i regionen, skriver På Høyden.

Det er likevel mye som gjenstår før en sammenslåing kan bli aktuell. Dersom styrene gir sin tilslutning kan det nye selskapet være operativt fra 2018.

– Det gjenstår mange små og store spørsmål før et nytt forskningsselskap eventuelt kan etableres. Vi vil legge vekt på hvordan det nye selskapet kan være komplementært til universitetene og deres profil, og hvordan selskapet kan fylle behovet for oppdragsforskning i regionene, sier Dag Rune Olsen.

Til På Høyden understreker Olsen at det er en forutsetning for prosjektet at det vil føre til faglige, og ikke bare organisatoriske, synergier. Det nye selskapet vil få fagmiljøer innen helse, miljø, hav, klima, energi, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora.