Kjønnsperspektiver gir fortrinn i EU-søknader

Av Forskerforum

Publisert 24. mars 2015

kj-nnsperspektiver-gir-fortrinn-i-eu-s-knader


– Vi vil øke forskeres bevissthet til kravene om kjønn i Horisont 2020, sier Curt Rice.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice til Kilden.

Rice er professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).  4. og 5. juni i år arrangerer Kif-komiteen og Forskningsrådet konferansen EnGendering Excellence, hvor ett av målene er å gjøre EUs nye krav i forskningsprogrammet Horisont 2020 mer kjent blant norske forskere. Kravene handler om alt fra kjønnsbalanserte forskerteam til kjønnsperspektiver i forskningsprosjektet.

– Da de nye kravene om kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i EU kom, tenkte jeg at vi må dra nytte av dette slik at vi både kan heve nivået i forskningen, og samtidig bedre de norske forskernes konkurransefortrinn i EUs forskningsprogram, sier Rice.

– Vi vil øke forskeres bevissthet til kravene om kjønn i Horisont 2020. Forskningsrådet og Kif-komiteen ønsker at forskere skal bli gjort oppmerksomme på kravene som stilles, og at dette faktisk kan bli et konkurransefortrinn for norske forskere som søker EU-finansiering, sier han.

Blant andre kommer tidligere EU-kommisær for forskning og innovasjon Máire Geoghegan-Quinn for å snakke om motivasjonen for å implementere kravene om likestilling og kjønnsperspektiver.

– Det var faktisk Geoghegan-Quinn som satte det hele i gang. Geoghegan-Quinn var kommisær da kravene i Horisont 2020 ble utformet. Det var hennes ledelse som gjorde det mulig å få inn kravene om kjønnsbalanse i forskningsgrupper og kjønnsperspektiver i forskning, sier Rice.