Kystkultur er en vinner i museumsbudsjettet
LUKK

Kystkultur er en vinner i museumsbudsjettet

Av Julia Loge

Publisert 12. oktober 2021 kl. 15:19

Kystens museer, fisk og fartøyer får ekstra midler i regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Allerede i september kom det fram at Solberg-regjeringen foreslår å styrke forskningen i museene med fem millioner kroner til stipendiatstillinger og at pengene skal forvaltes av Forskningsrådet.

De fem millionene er et ledd i å følge opp museumsmeldingen som regjeringen la fram i vår.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 får disse 5 millionene følge av ytterligere 13 millioner kroner til andre tiltak i tråd med meldingen.

  • 6 millioner til fire museer som formidler kystkultur: Vest-Agder-museet får penger til drift av nytt magasin, Haugalandmuseet og Sunnhordland museum skal styrkes og samarbeide tettere, og Nordmøre museum før en økning knyttet til utvikling av Geitbåtmuseet.
  • 6 millioner kroner til å styrke Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og etablere ny avdeling i Bodø.
  • 1 million til tre museer som driver med marinarkeologi, i et samarbeid mellom Museum Stavanger, Norsk Folkemuseum og Museum Vest.

Skrei og Ole Bull

Det var kjent på forhånd at regjeringen ville foreslå 10 millioner et nytt anlegg under Museum Nord, Skrei – Opplevelsessenter i Lofoten, som må følges opp med ytterligere 152 millioner kroner i årene som kommer. Museet har allerede flere aktiviteter i Storvågan i Lofoten og det nye opplevelsessenteret skal samle alt dette og også være by på forskning.

I tillegg foreslår regjeringen 5 millioner til Hardanger fartøyvernsenter (ved Hardanger og Voss museum), som skal følges opp i kommende budsjetter med ytterligere 33 millioner kroner. Hardanger fartøyvernsenter inngår som avdeling i Hardanger og Voss museum, og er et nasjonalt kompetansesenter for vern og restaurering av
historiske fartøy, og får støtte til å etablere et Kulturnaust til formidling.

Rehabiliteringen av Ole Bulls villa Lysøen (ved Kode Kunstmuseer og komponisthjem) fortsetter med 15 millioner kroner. Lysøen-rehabiliteringen fikk startskuddet i budsjettet for 2021.

Til sammen foreslår Solberg-regjeringen å kutte den samlede bevilgningen til museer med 0,6 prosent, som er nesten 15 millioner kroner sammenlignet med 2021-budsjettet. Men 2021-budsjettet inneholdt også et ekstraordinært koronatilskudd på 59,8 millioner kroner, som nå forsvinner.

Kan bli endringer

Dette er bare første runde i en krevende budsjetthøst. Onsdag kommer en ny regjeringserklæring fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, torsdag presenterer Jonas Gahr Støre sine statsråder og så begynner arbeidet med å forhandle fram endringer til forslaget med et nytt Storting. Det er likevel begrenset hvor mye en ny regjering rekker å gjøre med dette budsjettet.

I budsjettforslaget kommenterer regjeringen museumsreformen fra 2001, som har ført til at mange små museer er slått sammen til totalt 61 institusjoner. Regjeringen mener at i enkelte deler av landet trengs det enda flere sammenslåinger. Men med Senterpartiet i regjering kan det bli vel så aktuelt å åpne for at museer kan gå ut igjen fra de sammenslåtte enhetene.

Kulturdepartementet roser også hvordan museene møtte pandemien, og skriver at når museene er tilbake i tilnærmet ordinær drift vil de sette i gang en undersøkelse av konsekvensene pandemien hadde for museene.

Les mer om statsbudsjettet: