Leide båter for hundretusener til Arendalsuka
LUKK
Annonse
Annonse

Leide båter for hundretusener til Arendalsuka

Av Julia Loge

Publisert 11. august 2018

Blant de 556 arrangørene i løpet av uken kan Universitetet i Bergen vise seg fram med en 48 meter høy seilskute.

– Hver gang vi er der, går vi hjem med nye prosjekter å følge opp, sier NTNUs arrangementsansvarlig Stein Mortensholm til Forskerforum.

NTNU og 26 andre universiteter og forskningsinstitusjoner har meldt inn arrangementer under Arendalsuka, ifølge arrangørenes oversikt. De fleste ønsker å formidle sin forskning, og for NTNU er det et uttalt mål å profilere sine hovedsatsninger mot potensielle samarbeidspartnere.

Annonse

Fakta

Disse deltar på Arendalsuka

Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord universitet, NHH, Oslo Met, NMBU, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Kristiania, Østlandsforskning, Havforskningsinstituttet, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, Nifu, Nibio, Niva, Sintef, Nupi, SIU, TØI, Bjerknessenteret, Folkehelseinstituttet, Prio, Institutt for samfunnsforskning, Cicero, Scholars at risk med flere.

Arendalsuka har blitt stedet der næringslivstopper, politikere, organisasjonslivet og medier samles. Siden det første arrangementet i 2012 har antallet besøkende og arrangementer vokst enormt. I år er det planlagt 1082 arrangementer mellom 13. og 17. august.

Mange i samme båt

– Når vi inviterer til seminar om energi, så lytter de viktigste aktørene i næringsliv og samfunnet, sier Mortensholm fra NTNU.

– Vi ser jo at det er et mylder av ulike arrangement og en stor spennvidde i tema, så dette er gjennomtenkt. Vi arrangerer ikke mange ting, men arrangementene er knyttet til de områdene der NTNU har spesielle forutsetninger for å være i forskningsfronten. Heldigvis så har universitetene fått i oppdrag å forske på de tingene det er viktig for samfunnet å finne svar på, utdyper Mortensholm.

Kunne dere ikke møtt de samme folkene i Trondheim?

– Jo, det gjør vi også, for eksempel har vi rundt 200 gjester på Lerchendalkonferansen. Men i Arendal akkurat i dette tidsrommet er det mange næringslivsledere som har satt av tid til å oppdatere seg, som de ikke gjør andre deler av året.

Mortensholm forteller at NTNU har fått nye prosjekter de følger opp fra hver gang de har deltatt. De har for eksempel et samarbeid med Nav, som de kunne fått til uten Arendalsuka også, men der var det lettere å få toppsjefene til å møtes og finne sin innfallsvinkel. Og et annet prosjekt, der Trondheimsfjorden brukes som testområde for førerløse båter, kom raskere på beina fordi universitetet kunne møte både den maritime næringen og sjøfartsmyndighetene mens de likevel var i Arendal.

I år samarbeider NTNU med Sintef om seks arrangementer, mens de har to arrangementer med andre samarbeidspartnere. De fleste skal være om bord på båten «Fafobåten» MS Sandnes, men NTNU leier enkeltrom til arrangementer og overnatting, ikke hele båten. Foto: MS Sandnes

– Vi prøver å lytte så mye vi bare kan, Arendalsuka har vi valgt å prioritere fordi vi møter så mange på mange tema samtidig, sier Mortensholm.

De uformelle møtene er også viktige, ifølge Mortensholm, på andre arrangementer kommer inviterte gjester, mens under Arendalsuka kan de møte aktører som de ikke kjenner fra før, og som kanskje heller ikke kjenner NTNU.

Det er fjerde året NTNU deltar, og Mortensholm antar at regningen kommer på rundt 140.000, hvorav halvparten er overnatting og resten er aktivitetene.

– Det kan sammenlignes med arrangementer i Trondheim og hvis du tenker kost-nytte, så er ikke dette utenfor det ordinære, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Enkel servering på stand

Mulighetene til å møte mange nasjonaleaktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv er også grunnen til atUniversitetet i Sørøst-Norge deltar på Arendalsuka for første gang i år. Kommunikasjonssjef Per Eirik Lund skriver i en epost til Forskerforum at dette gjør det «intuitivt» for dem å delta.

– Det er rektor som har besluttet at vi skal delta på Arendalsuka, skriver Lund.

Det ferske universitetet har ingen egne arrangementer, men en stand med ulike tema fra dag til dag. Blant annet inviterer rektoratet en dag nye og eksisterende partnere til en prat med enkel servering.

– At vi kun har stand og ikke andre arrangement skyldes at vi ønsker å gjøre oss erfaringer med konseptet før vi eventuelt legger ned større ressurser i fremtidig deltakelse, skriver Lund.

En standsplass under Arendalsuka koster 7500 kroner, som skal dekke strøm, renhold og vakthold.

UiO seiler sin egen skute

Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Oslo(UiO) har valgt en annen tilnærming.

UiA er på hjemlige trakter og er medarrangør for 22 arrangementer, ifølge deres egne nettsider.  I tillegg har de stand og et eget telt. Til dette bruker de rundt 300.000 kroner, ifølge Morgenbladet.

Også UiO kan by på en lang liste arrangementer. Gjennom 25 egne arrangementer pluss to daglige tokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud er UiO mer opptatt av å sette agenda, enn hva de selv får tilbake, ifølge rektor Svein Stølen.

– Når vi har gått inn i Arendalsuka er det to vesentlige grunner. Det har utviklet seg til en uke hvor mange viser seg fram, og vi vil gjerne vise fram Universitetet i Oslo. Og så vil vi gjerne bidra til at uka preges av en del fagområder som vi mener ikke har vært der så mye, men som vi mener må opp på agendaen, sier Stølen til Forskerforum og nevner blant annet religiøse ledere.

Fra UiO er det forskningsmiljøene selv som har planlagt de mange arrangementene, og dermed skal 55 forskere, ti personer fra administrasjonen og en rekke gjester overnatte i en by som regner med 70.000 besøkende i løpet av uken. Det er nok en av grunnene til at UiO har leid inn veteranbåten MS Sunnhordaland til både arrangementer og overnatting.

Mange av UiOs arranementer skjer på denne veteranbåten. Foto: MS Sunnhordland

Bare leie av båten koster 450.000 kroner, i tillegg kommer utgiftene til reiser og arrangementer. Ifølge Morgenbladet brukte UiO rundt 20.000 kroner på Arendalsuka i fjor. Det er ikke sikkert UiO satser like stort neste år.

– Dette gjør vi én gang, vi har ikke hatt stor tilstedeværelse tidligere år, dette gjør vi i år og så må vi evaluere det etterpå.

– Gleder du deg?

– Absolutt, det blir gøy. Noen av arrangementene har fått stort engasjement på Facebook, for eksempel det om ekstremisme, så dette blir gøy, sier UiO-rektoren.

Bergens bark

Når Universitetet i Bergen (UiB) legger kurs mot Arendal har de allerede inngått avtaler med en rekke samarbeidspartnere. Sammen med Maritime Bergen, Norges handelshøyskole, PwC, Norges rederiforbund og Telenor Maritime har universitetet leid inn bergenssymbolet «Statsraad Lehmkuhl».

Flere av UiBs ni arrangementer går av stabelen på den 100 år gamle seilskuten. Mange av disse handler om klima og hav og UiB samarbeider også med Bjerknessenteret for klimaforskning.

– Vi er opptatt av å bidra til å gjøre den offentlige debatten god. Arendalsuka er en utmerket arena for formidling av forskning som også har stor betydning for politikken, sier rektor Dag Rune Olsen til UiBs alumni-sider.

UiB har ikke svart på Forskerforums henvendelse, men opplyser til Morgenbladet at de brukte rundt 40.000 på stand og møtelokaler i fjor, og at summen i år har økt til 300.000 for «Statsråden».

Fra Bergen deltar også Norges Handelshøyskole (NHH) for første gang med egne arrangementer.

– Arendalsuka er blitt en av landets viktigste møteplasser for aktører innen politikk og samfunns- og næringsliv. Derfor er det naturlig at også NHH er tilstede. Vi kan love spennende foredrag om samfunnsaktuelle problemstillinger med noen av høyskolens dyktigste forskere, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen til NHH-bulletinen.

NHH har to egne arrangementer, men i likhet med de fleste andre universitetetene, er de også representert på en rekke andre arrangementer.