Mangler kvalifiserte søkere
LUKK

Mangler kvalifiserte søkere

Av Forskerforum

Publisert 19. august 2011 kl. 09:00

Tora Aasland mente ved semesterstart at det er nok kvalifiserte søkere til lærerutdanningene i Norge. Tall fra Samordna opptak viser at det ikke stemmer.

Fakta
  • Musea under Kulturdepartementet får ikkje utteljing for vitskapleg publisering.
  • Universitetsmusea blir derimot oppmuntra til publisering gjennom teljekantsystemet.
  • Eit felles ønske er tiltak som kan styrke forskinga og synleggjere vitskapleg produksjon.
  • Forsking er viktig, men ikkje hovudoppgåva til musea, seier Kulturdepartementet.
     
Tall fra Samordna opptak 29. juli viser at det fortsatt er flere ledige plasser på grunnskolelærerutdanningene på 14 læresteder. Mye av grunnen til ubesatte plasser er at det ikke er nok kvalifiserte søkere, skriver Utdanningsnytt.

Ikke nok

Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund har til sammen planlagt 204 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Men til de 204 plassene er det kun 95 kvalifiserte søkere som har det som førstevalg. 88 hadde per 29. juli takket ja til plass.

– Per i dag har vi ikke nok kvalifiserte søkere til å få fylt opp studieplassene på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, sier informasjonsleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Tor Dybdal-Holthe til Utdanningsnytt.

De har planlagt 60 studieplasser for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn, men foreløpig har kun 23 søkere takket ja, ifølge Dybdal-Holthe.

– Litt lettvint

Annonse

Det står imidlertid i kontrast til hva statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland ga inntrykk av på en pressekonferanse i anledning studiestart.  Da mente hun at det var nok kvalifiserte søkere til å fylle alle plassene.

– Det er nok litt for lettvint å si at det ikke er noe problem med å få kvalifiserte søkere til lærerutdanningene, sier Aasland til Utdanningsnytt i ettertid.

– På sentrale steder som Oslo og de andre store byene er det ikke noe problem, der er det ventelister, men enkelte steder rundt i landet er det utfordringer med at det er for lite kvalifiserte søkere til de plassene som er, sier Aasland.

Jobber for løsning

Hun sier at Høgskolen i Nesna er blant de med størst utfordringer akkurat nå.

– Vi er tydelige på at det må være et visst antall studenter til stede for at det skal være god nok kvalitet på undervisningen. Derfor er det også enkelte steder hvor de kun tar opp studenter annethvert år. Jeg vet også at Høgskolen i Nesna er i kontakt med Universitetet i Nordland for et mulig samarbeid for å løse dette, noe som er positivt, sier Aasland som understreker at departementet følger saken nøye.