Nå skrur Forskningsrådet opp satsene
LUKK
Annonse
Annonse

Nå skrur Forskningsrådet opp satsene

Av Julia Loge

Publisert 10. november 2022 kl. 14:53

65.000 kroner ekstra per årsverk skal også dekke publiseringsavgifter.

For å søke finansiering til et prosjekt fra Forskningsrådet, har de allerede beregnet hvor mye et forskerårsverk koster. Denne summen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler, for stipendiater inkluderer det også veiledning.

Nå øker Forskningsrådet satsen med 65.000 kroner, fra 1.125.000 til 1.190.000 kroner. Økningen forklares med at ordningen som før kunne gi støtte til å betale for åpen publisering, Stim-OA, ble avviklet i år.

«Fra og med 2023 øker vi rundsumsatsene for forskertid for å kompensere for noen av de økte kostnadene til åpen publisering institusjonene har fått», skriver Forskningsrådet.

Samtidig blir åpen forskning en del av vurderingskriteriene for eksempel i søknader om Forskerprosjekt.

Forskningsrådet dekker ikke hele kostnaden for forskere som jobber på prosjektene, men regner inn en egenandel enten fra institusjonen der vedkommende er ansatt eller fra andre finansieringskilder.

  • Les også: